Sneldiagnose kanker

Het LUMC biedt sneldiagnose aan voor patiënten met verdenking op kanker. Zo kunnen wij u zo snel mogelijk laten weten of u kanker hebt of niet, en welke behandelingen mogelijk zijn. U kunt zelf kiezen of u sneldiagnose wilt.

Snelle en zorgvuldige diagnose bij kanker

Consult bij de specialist

Sneldiagnose is beschikbaar voor een aantal kankersoorten. De huisarts of een specialist kan u doorverwijzen naar het LUMC. Meestal kunt u de volgende werkdag op de polikliniek terecht.

Wij streven ernaar om zoveel mogelijk onderzoeken op dezelfde dag uit te voeren. Zo hoeft u niet meerdere keren naar het LUMC te komen. Het is afhankelijk van het type tumorsoort en de complexiteit van de diagnose welke onderzoeken er nodig zijn. Het ondergaan van meerdere onderzoeken op een dag kan belastend voor u zijn. We raden u aan om iemand mee te nemen naar het ziekenhuis.

Voor de meeste tumorsoorten is er binnen 1 tot 4 werkdagen de diagnose wel of geen kanker. Zo nodig krijgt u ook een voorstel van een behandelplan. Om u zo goed mogelijk te begeleiden staat er een multidisciplinair team voor u klaar. Zo’n team bestaat uit artsen, verpleegkundig specialisten, onderzoekers en een medisch secretariaat. 

Sneldiagnostiek per tumorsoort