Inschrijven en gegevens wijzigen

Om u goed te kunnen helpen, is het belangrijk dat u op de juiste manier bij ons bent ingeschreven.

Inschrijving bij eerste afspraak

U heeft binnenkort een afspraak op één van onze poliklinieken of behandelafdelingen in het LUMC. Wanneer u het ziekenhuis nog niet eerder als patiënt heeft bezocht, verzoeken wij dat u minimaal 15 minuten voor de afspraak aanwezig bent om u in te schrijven bij de inschrijfbalie in de centrale hal.

Wilt u meenemen:

  • geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart, vreemdelingendocument);
  • verzekeringsbewijs;
  • naam en adresgegevens van uw huisarts of andere verwijzer;
  • verwijsbrief van uw huisarts of andere verwijzer;
  • eventuele röntgenfoto's, uitslag van MRI-onderzoek, etc.

Er wordt bij de inschrijfbalie ook gevraagd of we een foto van u mogen maken voor in het medisch dossier. Zo weet de zorgverlener in het LUMC direct bij welke patiënt welk dossier hoort.

Waarom legitimeren?

Verpleegkundige en patient

De overheid eist dat elke patiënt zich kan identificeren. De legitimatieplicht geldt voor iedereen, dus ook voor kinderen. Vanaf 2012 kunnen jongeren niet meer worden bijgeschreven in het paspoort van hun ouders. Kinderen moeten wel een geldig identiteitsbewijs laten zien als zij medische zorg nodig hebben. Daarom vraagt het LUMC u om een legitimatiebewijs. Bovendien vermeldt het legitimatiebewijs uw Burgerservicenummer (BSN), dat het LUMC verplicht is te registreren. Ziekenhuizen gebruiken het BSN bij uitwisseling van gegevens met andere zorgaanbieders en met zorgverzekeraars.                                   

Neem ook bij vervolgbezoeken steeds uw legitimatiebewijs mee.

Openingstijden

De inschrijfbalie in de centrale hal is van maandag tot en met vrijdag geopend van 7.45 tot 16.30 uur. Inschrijving bij de eerste afspraak kan even tijd kosten. Daarom vragen wij om een kwartier eerder aanwezig te zijn.

Andere afdeling

Als u bekend bent bij een andere afdeling van het LUMC, neem dan uw oude inschrijfkaart mee.

Wijzigen van gegevens

Al uw patiëntinformatie wordt onder hetzelfde nummer opgeslagen. Zo is bij een vervolgbezoek uw dossier compleet en ontbreekt er tijdens de behandeling geen belangrijke informatie. Geef een wijziging in uw persoonlijke gegevens daarom zo snel mogelijk door aan de afdeling. Na verwerking hiervan ontvangt u een nieuwe inschrijfkaart.

Een adreswijziging kunt u doorgeven met een verhuisbericht. Vermeld daarbij uw patiëntnummer. U kunt ook contact opnemen met de medische administratie, telefoon: 071 - 526 2794, e-mail: facturatie@lumc.nl.

Bijschrijven van pasgeborenen

Pasgeborenen worden bijgeschreven op de zorgpolis van één van de ouders. Als u al tijdens de opname het polisnummer weet, geef dit dan door aan de secretaresse van de afdeling. Na ontslag uit het ziekenhuis kunt u het polisnummer doorgeven aan de patiëntenadministratie, telefoonnummer 071 - 526 2794 of e-mailadres: facturatie@lumc.nl.