Patiëntenonderzoek

Wetenschappelijk onderzoek met medewerking van patiënten is nodig om kennis op te doen en (betere) behandelmethoden te ontwikkelen. U beslist zelf of u meedoet aan het wetenschappelijk onderzoek.

De brochure procedure medisch wetenschappelijk onderzoek helpt u bij die beslissing. Als u na het lezen van de informatie nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met uw arts.

Gebruik van lichaamsmateriaal

Naast wetenschappelijk onderzoek bestaat er nog het onderzoek met lichaamsmateriaal (bloed, urine en kleine stukjes lichaamsweefsel), dat verkregen is vanuit de patiëntenzorg, geen bestemming meer heeft en in aanmerking komt voor vernietiging.

Het kan van groot belang zijn dit materiaal alsnog voor onderzoek te gebruiken. Het lichaamsmateriaal dat voor onderzoek wordt gebruikt, mag niet herleidbaar zijn tot een individueel persoon. Dat wil zeggen dat het niet meer mogelijk is te achterhalen van welke patiënt het oorspronkelijk afkomstig is. Het moet zeker zijn dat een patiënt geen bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van anoniem lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek. Als u niet wilt dat dit lichaamsmateriaal wordt gebruikt voor onderzoek, dan kunt u dit aan uw behandelend arts doorgeven.