Patiëntenfolders

Hier treft u een overzicht van de patiëntenfolders van het LUMC. De folders zijn per specialisme alfabetisch gerangschikt en beschikbaar in een alfabetische onderwerpenlijst. U vindt ook relevante informatie bij ziektes en aandoeningen

Algemene interne geneeskunde
Leefregels voor thuis na inbrengen PICC
Algemene inwendige geneeskunde
Doorliggen voorkomen is beter dan genezen
Anatomie & embryologie
Mijn lichaam doneren Ter beschikking stellen aan de medische wetenschap
Anesthesiologie
Anesthesie Post Anesthesia Care Unit (PACU)
Anesthesiologie: pijnbehandelcentrum
Blokkade van het SI-gewricht Facetblokkade Zenuwwortelblokkade
Bloedtransfusie
Bloedtransfusie
Diëtetiek
Jodiumbeperkt voorbereidingsdieet Voeding ter preventie van voedselinfecties bij verminderde afweer bij de hematologische patiënt Voedingsadviezen bij bestraling van de onderbuik Voedingsadviezen bij het gebruik van een niet-selectieve MAO remmer
Endocrinologie
ACTH-test Acromegalie Addison/primaire bijnierschorsinsufficiëntie, Ziekte van Bijnierschorscarcinoom Botbiopsie, transiliacale Coloscopie en bloedsuiker verlagende medicijnen, instructie Corticotrope Releasing Hormone-test (CRH) Cushing en de ziekte van Cushing; Het syndroom van Dexamethason Remmingstest 1 mg Diabetes mellitus type 1 Diabetes mellitus type 2 Doorliggen voorkomen is beter dan genezen Glucagon-test Graves / primaire hyperthyreoïdie, Ziekte van Groeihormoon Releasing Hormone (GHRH)-/Arginine-test Groeihormoon suppressie test Hashimoto, Ziekte van Hypofyseuitval Insuline Tolerantie test (ITT) Kliniek Nucleaire Geneeskunde Luteïniserend Hormoon Releasing Hormoon test (LHRH) Methionine-belastingtest Multipele Endocriene Neoplasie (MEN) I syndroom Multipele Endocriene Neoplasie (MEN) II syndroom Nierstenen Niet-functionerende hypofyse adenomen (NFA) Octreotide-test Orale Glucose Tolerantie Test (OGTT) Paragangliomen Pijnregistratie Plasma catecholamines test Prolactinoom SCCH (sterno-costo-claviculaire hyperostose) Schildklierkanker Toxisch adenoom Toxisch multinodulair struma/hyperthyreoïdie Urine catecholamines test
Gynaecologie
Aandoeningen van de vulva Baarmoederverwijdering Behandeling van baarmoederhalskanker (cervixcarcinoom) Doorliggen voorkomen is beter dan genezen Een miskraam in de eerste maanden van de zwangerschap Eierstokken, Informatie over de behandeling van kwaadaardige aandoeningen van de Eisprong ovulatie-inductie  (OVI); Het bevorderen van de Het inbrengen van een katheter in het nierbekken Hysterosalpingogram (HSG) IVF/ICSI behandeling Instructies voor de Zelf Inseminatie Methode Intra-Uteriene Inseminatie (IUI) Invriezen sperma tijdens behandeling Invriezen sperma voor later gebruik Kliniek Gynaecologie Locale radicale excisie bij vulvakanker Polikliniek Psychosomatische Gynaecologie en Seksuologie Radicale baarmoederverwijdering (Hysterectomie) Suprapubische katheter Urineren, verpleegkundige adviezen rondom Vaginale operatie - Verpleegkundige adviezen na Vaginisme, Gedragstherapie bij vrouwen met levenslang Verblijfskatheter Verpleegkundige adviezen na een gynaecologisch ingreep Vitrificatie van eicellen Vruchtbaarheidsstoornissen
Hartziekten
Afdeling Cardiologie Atrium(boezem)fibrillatie en behandelopties Dobutamine stress echocardiografie Doorliggen voorkomen is beter dan genezen ECG (Holter) onderzoek, Het 24- of 48 uurs onderzoek Electrofysiologisch Onderzoek (EFO) Implantatie en gebruik van de loop recorder ( “Implantable Loop Recorder”) Implanteerbare defibrillator (ICD) en rijbewijs Inspannings echo onderzoek Inspanningsonderzoek Inwendige Cardioverter Defibrillator (ICD) Katheterablatie Loop recorder MRI bij patiënten met een pacemaker of ICD Mitraclip bij mitraliskleplekkage Slokdarmechocardigrafisch onderzoek Sluiten van een ASD of PFO Transcatheter Aortaklep Implantatie (TAVI) Transthoracaal echocardiografisch onderzoek
Heelkunde
Afdeling Heelkunde Alvleesklierkop verwijdering (Whipple operatie/PPPD) Amputatie van een onderbeen of bovenbeen Artroscopie Bijschildklieroperatie Blindedarmontsteking (Appendicitis) Carpaal tunnelsyndroom Doorliggen voorkomen is beter dan genezen Epicondytis lateralis (tenniselleboog) Ganglion Gescheurde achillespees (achillespeesruptuur) Glomus-caroticum-tumoren Ingegroeide teennagel Leverperfusie Liesbreukoperatie Lopen met krukken Negatieve druk therapie Omgaan met een stoma Ongevalschirurgie J9-Q Schildklieroperatie Slokdarmkanker - buismaag operatie Stomapolikliniek Uw ontslag Verpleegafdeling J-10-P en J-10-Q Verwijderen van liesklieren Verwijdering van de galblaas Welkom op de wondpoli
Hematologie
Adviezen voor thuis na een behandeling met cytostatica Allogene stamceltransplantatie Autologe stamceltransplantatie Beenmergpunctie Doorliggen voorkomen is beter dan genezen Erythrocytaferese Kliniek Hematologie Plasmaferese Port-a-cath, Bloedafname en flushen van Stamceldonoren, Informatie voor Stamceltransplantatie met stamcellen uit navelstrengbloed Stamceltransplantatie, Adviezen voor thuis na een allogene- of autologe Voeding ter preventie van voedselinfecties bij verminderde afweer bij de hematologische patiënt
Huidziekten
Actinische keratose, fotodynamische therapie Allergie onderzoek Basaalcelcarcinoom, fotodynamische therapie Cryotherapie Doorliggen voorkomen is beter dan genezen Handeczeem, Adviezen bij de behandeling van Huidbiopsie Intracutane allergie testen Jeuk en krabben Mohs micrografische chirurgie Morbus Bowen, fotodynamische therapie PUVA behandeling PUVA behandeling bij PLE PUVA behandeling handen en/of voeten Pulsed dye laser, Behandeling van vaatafwijkingen met UVA-1 behandeling UVB/TL01-behandeling
Infectieziekten
Afweerstoornissen Dengue fever (Knokkelkoorts) Doorliggen voorkomen is beter dan genezen Intradermale vaccinatie Isolatiemaatregelen Japanse Encefalitis Malaria Noodbehandeling Malariaprofylaxe Chloroquine/Proguanil Malariaprofylaxe Lariam Malariaprofylaxe Malarone Malariaprofylaxe doxycycline Pijnregistratie Prikaccidenten en HIV-Post-Expositie Behandeling (PEP) op reis Reizigersdiarree Schistosomiasis (Bilharzia)
Intensive care
Acuut optredende verwardheid/pediatrisch delier Intensive care - Kinderen Intensive care Volwassenen Uw herstel na een Intensive Care opname
Keel- neus- oorheelkunde
Cochleaire implantatie bij kinderen Cochleaire implantatie bij volwassenen Commando De stilstaande stemband Diagnostische Micro Larynx Chirurgie (MLC) Diagnostische dagopname bij patiënten met (de verdenking op) een gezwel in het hoofd/hals gebied Doorliggen voorkomen is beter dan genezen Foniatrisch spreekuur Glomus-caroticum-tumoren Halsklierdissectie Keelamandelen verwijderen (tonsillectomie) Kinderen met gehoor-, spraak- en/of taalproblemen Klieven van de bovenste kringspier van de slokdarm Laryngectomie Laryngectomie met buismaag of jejunuminterpositie Maxillectomie Neuscorrectie (rhinoplastiek) Operatief verbeteren van de stembandsluiting Opspuiten stembanden (poliklinisch) Paragangliomen Pre en Post operatieve logopedie Presbyfonie Sonde en sondevoeding in de thuissituatie Spasmodische dysfonie Spraakknoopje Stemtremor Tracheostoma, Verzorging van Tracheotomie en tracheacanule, verzorging Verbetering stemkwaliteit door operatieve ingreep stembanden Vetinjectie in één of beide stembanden Vocal Fold Scar Wonddrain, instructie Zenkers divertikel
Klinische chemie en laboratoriumgeneeskunde
Bloed prikken voor HbA1c bepaling, instructie voor thuis Centrale bloedafname Urineportie (instructie voor het opvangen van een urinemonster) Verzamelen van 24-uurs urine, instructie voor thuis
Klinische genetica
Erfelijkheidsonderzoek en -advisering Prenataal array-onderzoek
Longziekten
Bronchoscopie Diagnostische of ontlastende pleurapunctie Doorliggen voorkomen is beter dan genezen Echo thorax Endoscopische echografie vanuit de luchtpijp (EBUS-TBNA) Endoscopische echografie vanuit de slokdarm (EUS-FNA) Grote drain Longfunctieonderzoek Thoracoscopie Verpleegafdeling Longziekten
Maag-, darm- en leverziekten
24 uurs zuurgraad en impedantiemeting in de slokdarm Ademtest Bevolkingsonderzoek darmkanker Coloscopie (met eventueel poliepectomie) Diepe sedatie (propofol) bij endoscopie Doorliggen voorkomen is beter dan genezen Dubbel Ballon Endoscopie Oraal Dubbel Ballon Endoscopie Rectaal Echo-Endo Endoscopische Retrograde Cholangio- en Pancreaticografie (ERCP) Gastroscopie Levertransplantatie - 1: De screeningsperiode Levertransplantatie - 2: De wachtlijstperiode en de transplantatie Levertransplantatie - 3: De periode na de transplantatie Levervene drukmeting Slokdarmdrukmeting (= manometrie) Verzorging gastrostomiekatheter (na hechtingen verwijderen) Video Capsule Endoscopie
Maatschappelijk werk
Leven met een chronische ziekte
Mammapoli
Controle Mammapolikliniek na behandeling Drain, Naar huis met een Excisie biopsie na röntgenlokalisatie Informatie over bestraling van borstkanker Lymfoedeem Nurse practitioner binnen de mammapolikliniek, De Operatie bij borstkanker of voorstadium van borstkanker Schildwachtklieronderzoek Sneldiagnostiek Uw ontslag
Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie
Aften van het mondslijmvlies Botankers en orthodontische schroefjes Bottransplantaat bij schisispatiënten Candidose van het mondslijmvlies Chirurgische kaakcorrectie Conebeam CT-scan Dagopname, informatie over Herpes simplex van het mondslijmvlies Implantaten als houvast voor een kunstgebit Intermaxillaire fixatie Kaakchirurgische behandeling, adviezen na Kaakchirurgische behandeling; Informatie voorafgaande aan een Kaakgewrichtsklachten Landkaarttong Leukoplakie van het mondslijmvlies Lichen planus van het mondslijmvlies Losgeraakte tand, het spalken van een Maxillectomie Mondbranden Obstructief slaapapneusyndroom Polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie Tweede mening (second opinion) Uw ontslag
Neonatologie
Buidelen Nazorgpolikliniek Neonatologie Uw baby komt naar huis Uw kind is opgenomen op de afdeling Neonatologie
Neurochirurgie
Doorliggen voorkomen is beter dan genezen Opname op de afdeling Neuro Medium Care (MC) Posterieure Lumbale Intercorporele Fusie (PLIF)
Neurologie
Afdeling Neurologie/Neurochirurgie/Neurocare Doorliggen voorkomen is beter dan genezen Het AFO-onderzoek Het EEG-onderzoek Het EMG-onderzoek Het EMG-onderzoek voor ‘eindplaatstoornissen’ Het ENG-onderzoek Het EP-onderzoek Opname op de afdeling Neuro Medium Care (MC) Posterieure Lumbale Intercorporele Fusie (PLIF) Tremorregistratie Zorg en behandeling na een beroerte (CVA)
Nierziekten
Belimumab (Benlysta®) De dialysecatheter Hemodialysebehandeling Het inbrengen van een peritoneale dialysecatheter Nier-/nierpancreastransplantatie, Richtlijnen na Nier-pancreastransplantatie, Gecombineerde Nierdonatie bij leven Nierpancreas- of Niertransplantatie; na afstotingsbehandeling Niertransplantatie Peritoneaal dialysebehandeling Pijnregistratie Thuishemodialyse Toegang tot de vaatbaan Toegang tot de vaatbaan; de shunt
Oncologie
Ascitespunctie Chondrosarcoom De lastmeter Doorliggen voorkomen is beter dan genezen Ewing-sarcoom Hoofdhuidkoeling bij chemotherapie Informatie over bestraling van borstkanker Mondverzorging bij chemotherapie en/of radiotherapie Osteosarcoom Pijnregistratie Port-a-cath, Bloedafname en flushen van Rocketcatheter bij ascites
Oogheelkunde
Amblyopie Avastin bij acute maculadegeneratie Avastin bij vaataandoeningen van de retina Biometrie (lenssterkte meting) Blepharitis Chalazion Doorliggen voorkomen is beter dan genezen Druppelinstructie Electro-oculografie (EOG) Electro-retinografie (ERG) Electrodiagnostiek (VEP) bij kinderen Electroretinografie (ERG/Mf-ERG) bij kinderen Fluorescentiefoto’s Gezichtsveldonderzoek (Perimetrie) Glaucoom Herpes Simplex van het oog Herpes Zoster Lensluxatie (verplaatste ooglens) bij kinderen Multifocaal ERG Netvliesloslating Poliklinische laserbehandeling van het oog Refractieafwijking Scheelzien (strabismus) bij kind Staar bij kinderen Staaroperatie (cataract) Suikerziekte en het oog (diabetische retinopathie) Tumor in het oog, een Uveïtis Uveïtis en jeugdreuma Visually Evoked Potentials (VEP) Visusonderzoek jonge kinderen – TAC (teller acuity cards) Vitrectomie Vlekken en flitsen
Orthopedie
Atypische Cartilagineuze Tumor Behandeling aangeboren beenlengteverschil (Proximal Femur Focal Dysplasie) Behandeling van Scoliose met Boston brace Botbiopsie Botbreuk van bovenarm of sleutelbeen bij pasgeborenen Chondrosarcoom Ellebooggewricht, Vervanging van een Enkelprothese Ewing-sarcoom Heupdysplasie Infectie van een prothese Knieaandoeningen Kniegewricht, vervanging van een Lopen met krukken Obstetrisch Plexus Brachialis letsel Osteosarcoom Poliklinische operatie op de afdeling Orthopedie Revalidatie na een beenamputatie Totale heupoperatie Uw ontslag Zwachtelen, Zelf leren
Ouderengeneeskunde
Verwardheid
Palliatieve zorg
Palliatief Advies Team
Pathologie
Cytologisch onderzoek (punctie en ooguitstrijk) Obductie, informatie over Overlijden in het LUMC; Informatie na
Psychiatrie
Afdeling Psychiatrie Behandeling met lithium Behandeling van lichamelijke klachten binnen de geestelijke gezondheidszorg Behandeling van Benzodiazepineverslaving Doorliggen voorkomen is beter dan genezen Elektroconvulsietherapie (ECT) Middelen of Maatregelen in Noodsituaties Muziekpoli, De Omgaan met lage bloeddruk/orthostatische hypotensie Ontspanningsoefeningen in het ziekenhuis Sociale fobie Verwardheid Voedingsadviezen bij het gebruik van een niet-selectieve MAO remmer
Radiologie
Afbeelden en dotteren van een dialyseshunt Biopsie algemeen echogeleid Bot/wervel biopsie CT Myelografie CT-Onderzoek Chemo-embolisatie van een levertumor Coilen van een aneurysma (hersenen) Dacryocystografie, het afbeelden van de traanwegen De radiologisch PEG-sonde (Push methode)  Dubbel J catheter Echogeleide barbotage (behandeling van de schouder) Echografie met contrastmiddel Echografisch onderzoek Embolisatie uterus myomatosus Embolisatie varicocèle (vena spermatica) Galwegdrainage Interventieradioloog Lever (Tx) biopsie Levervene drukmeting Lokalisatie van een afwijking van de borst (mamma) voorafgaand aan een operatie Longbiopsie (CT-geleid) Lumbaalpunctie voor CT-myelografie MRI (Magnetic Resonance Imaging) onderzoek Mictie Cysto UrethroGram Nefrostomie (nier en urinewegdrainage) Nierbiopsie Onderzoek van een gewricht  PTA - Stentplaatsing Permanente catheter, plaatsing van Pijnstilling en sedatie bij radiologische patiënten (matig tot diep) Port-a-Cath RFA van een bottumor RFA van een levertumor RFA van een longtumor RFA van een niertumor Radio-embolisatie Retrograad Urethrogram Röntgen CT onderzoek van de dikke darm (Colon) Röntgenonderzoek van de bloedvaten (angiografie) Röntgenonderzoek van de bloedvaten van  de hersenen (cerebrale angiografie) Röntgenonderzoek van de borst (mammae) Röntgenonderzoek van de dikke darm (Colon) Röntgenonderzoek van de dunne darm Röntgenonderzoek van de endeldarm met behulp van een contrastmiddel Röntgenonderzoek van de maag Röntgenonderzoek van de slokdarm met behulp van een contrastmiddel (Oesophagus onderzoek) Röntgenonderzoek van een gewricht (arthrogram) Vena Cava filter Veneuze sampling Vertebroplastiek Weefselonderzoek van de borst (punctie van de borst met behulp van de Mammotome)
Radiologie: nucleaire geneeskunde
Beenmergscintigrafie Behandeling met I-131 MIBG Behandeling van goedaardige schildklieraandoeningen met radioactief jodium Behandeling van kwaadaardige schildklieraandoeningen met radioactief jodium Bijschildklierscintigrafie Bijschildklierscintigrafie met subtractiemethode Botdichtheidsmeting Botdichtheidsmeting met aanvullende wervelhoogtemeting (VFA) Galliumscintigrafie Galwegscintigrafie Hartfunctieonderzoek (Ejectiefractiebepaling) Hersenscintigrafie van het dopaminerge systeem met FP-CIT Hersenscintigrafie van het dopaminerge systeem met IBZM Innervatiescintigrafie van het hart met I-123 MIBG Jodiumbeperkt voorbereidingsdieet Kliniek Nucleaire Geneeskunde Leucocytenscintigrafie Leukocytenscintigrafie bij darmontsteking Longperfusie/- ventilatiescintigrafie Lymfescintigrafie armen Lymfescintigrafie benen MIBG-scintigrafie Maagontlediging Maagontlediging bij (reflux)verslikproblemen Maagslijmvliesscintigrafie Meting jodiumopname door de schildklier (uptakemeting) Mictiescintigrafie Myocardperfusiescintigrafie Nierscintigrafie Octreotidescintigrafie PET-CT PET-CT hersenen PET-CT, koolhydraatarm dieet Perchloraattest Radiosynoviorthese van de knie (behandeling van een ontstoken gewricht) Radiumbehandeling Renografie Renografie bij een transplantatienier Renografie met Captopril Samarium-153-EDTMP behandeling Schildklierscintigrafie Schildklierscintigrafie met Jodium 123 Schildwachtklier-lokalisatie bij het vulvacarcinoom Schildwachtklierlokalisatie bij het mammacarcinoom Schildwachtklierlokalisatie bij het melanoom Skeletscintigrafie Speekselklierscintigrafie Traanwegscintigrafie Uw kind komt voor onderzoek op de afdeling Nucleaire Geneeskunde Vetmeting Wat is Nucleaire Geneeskunde Zevalin Y-90 behandeling
Radiotherapie
ABC bestraling van de borst Informatie over bestraling van borstkanker Inwendige bestraling van de baarmoederhals Inwendige bestraling van de endeldarm Inwendige bestraling van de slokdarm Inwendige bestraling van de vagina Jodium implantatie voor de behandeling van prostaatkanker Oogmelanoom, bestraling met een Rutheniumschildje Radiotherapie, de afdeling Totale Lichaamsbestraling Voedingsadviezen bij bestraling van de onderbuik
Reumatologie
Abatacept (Orencia®) Adalimumab (Humira®) Artrose Zorgtraject Aurothiamalaat (Tauredon®) Azathioprine (Imuran®) Belimumab (Benlysta®) Biological zorgtraject Certolizumab pegol (Cimzia®) Cyclofosfamide (Endoxan®) Early arthritis zorgtraject Etanercept (Benepali® Enbrel®) Fysiotherapie en oefentherapie bij reumatische aandoeningen Gewrichtsbescherming bij gewrichtsklachten Golimumab (Simponi®) Handen Zorgtraject Hydroxychloroquine (Plaquenil®) Iloprost (Ilomedine® ) Infliximab (Inflectra® Remicade® Remsima®) Leflunomide (Arava®) Methotrexaat (Emthexate® Metoject®) Multidisciplinair zorgtraject Mycofenolaatmofetil (CellCept®, Myfenax®) NPSLE Zorgpad Nagelriem onderzoek Pijnregistratie Pijnstillers Polikliniek vroegdiagnostiek systeemziekten Prednison (corticosteroïden) Rituximab (MabThera®) SLE/APS kinderwens zorgpad Spondyloartritis Zorgtraject Sulfasalazine (Salazopyrine®) Tocilizumab (RoActemra®) Zorgpad systemische sclerose
Spoedeisende hulp
Afdeling Spoedeisende Hulp Botbreuk Drukverband om de enkel, Adviezen bij een Gips- en kunststofverband Lopen met krukken Tapebehandeling
Thoraxchirurgie
Afdeling Thoraxchirurgie Doorliggen voorkomen is beter dan genezen Hartoperaties Longoperaties Negatieve druk therapie
Urologie
Besnijdenis (circumcisie) Blaasspoelingen Cystoscopie Echografie en biopsie van de prostaat Fysiotherapie bij bekkenbodemproblemen Het inbrengen van een katheter in het nierbekken Het verwijderen van een nier via een kijkoperatie Hydrocele/spermatocele operatie Negatieve druk therapie Percutane niersteenverwijdering (nefrolitholapaxie) Prostaat biopsie met behulp van echografie Sterilisatie bij de man (vasectomie) Suprapubische katheter Testikel, De niet ingedaalde Transurethrale resectie van de prostaat Transurethrale resectie van een blaastumor (TURT) Ureteroscopie (steenverwijdering van stenen in de urineleider) Urinestoma volgens Bricker Urodynamisch onderzoek Uw ontslag Verblijfskatheter Zelf-injectie therapie bij impotentie Zelfcatheterisatie
Vaccinatie
Afweerstoornissen Dengue fever (Knokkelkoorts) Intradermale vaccinatie Japanse Encefalitis Malaria Noodbehandeling Malariaprofylaxe Chloroquine/Proguanil Malariaprofylaxe Lariam Malariaprofylaxe Malarone Malariaprofylaxe doxycycline Prikaccidenten en HIV-Post-Expositie Behandeling (PEP) op reis Reizigersdiarree Schistosomiasis (Bilharzia)
Verloskunde
Adviezen voor de eerste uren thuis Afdeling Verloskunde Afkolven van moedermelk, het Antibioticakuur voor pasgeboren baby's in de thuissituatie Bekkenpijn, bekkeninstabiliteit en zwangerschap Bloedgroep-immunisatie tijdens de zwangerschap Borstvoeding Borstvoeding en de zieke baby Borstvoeding en diabetes Borstvoeding en een baan Borstvoeding en een meerling Borstvoeding en medicijnen Borstvoeding na een borstverkleining Borstvoeding na een keizersnede Echoscopisch onderzoek tijdens de zwangerschap Een miskraam in de eerste maanden van de zwangerschap Gebroken vliezen zonder weeën bij een zwangerschapsduur tussen de 37 en 42 weken Inleiding van de bevalling Keizersnede Kunstvoeding Medium Care; Uw baby is opgenomen op de Oefeningen voor na de bevalling Polikliniek Verloskunde Stress urine-incontinentie na de bevalling Stuitligging, Een Stuitligging, Het draaien van een kind in Thuisbehandeling risicozwangeren Tweeling Transfusie Syndroom (TTS) Vacuümcurettage na een afwijkende uitslag Verlies van een kind tijdens de zwangerschap of rond de bevalling
Willem-alexander kinderziekenhuis
ACTH test of Syntacthen test Acuut optredende verwardheid/pediatrisch delier Allogene stamceltransplantatie Arginine tolerantietest Botbreuk van bovenarm of sleutelbeen bij pasgeborenen CRF test Clonidine test Drie assentest Eet- en drinkproblematiek bij kinderen tot 1,5 jaar Gastroscopie bij kinderen Geboorteletsel van de plexus brachialis Gedragsproblemen van kind ten gevolge van ziekte en/of behandeling; Extra begeleiding voor ouders met Hartoperaties bij kinderen Informatie na een hartoperatie bij kinderen Kinderdagverpleging, De LHRH test Lopen met krukken Nazorgpolikliniek Neonatologie Opname en verblijf van uw kind in het Willem-Alexander Kinderziekenhuis Opname op de kinderdagverpleging Osteosarcoom PEP-masker Polikliniek Kindergeneeskunde TRH test Thuis verder Vier assentest Welkom op de kinderprikpost Zenuwletsel bij pasgeborenen (Obstetrische Plexus Brachialis Laesie)