Omgangsregels LUMC

Het LUMC is duidelijk over agressie en geweld. Verbaal en fysiek geweld, discriminatie, bedreigingen en seksuele intimidatie worden niet toegestaan. Binnen ons ziekenhuis willen we dat onze medewerkers veilig kunnen werken. Dat houdt in dat we agressie en geweld tegen onze medewerkers niet toestaan. Hiervoor gelden de algemene heersende omgangsregels.

Wij verwachten van onze eigen medewerkers dat zij patiënten en bezoekers juist bejegenen. Dat houdt aan de andere kant ook in dat zij in een veilige omgeving moeten kunnen werken. Agressie en geweld tegen medewerkers kunnen wij niet tolereren, daarom gelden er een aantal huisregels in het LUMC.

Bij overtreding van deze huisregels wordt de afdeling Beveiliging ingeschakeld. Bij ernstige overtredingen of herhalend gedrag kan de toegang tot het LUMC worden ontzegd. Ook kan aangifte worden gedaan bij de politie. De behandelend medicus bepaalt of ook de behandeling wordt gestopt.

Gedragsnormen LUMC

Om het ziekenhuis voor u en onze medewerkers zo prettig en veilig mogelijk te maken, hebben we een aantal normen opgesteld. Iedereen in het LUMC moet zich hier aan houden.

  • Diefstal en vandalisme. Bij diefstal of vandalisme doen wij aangifte bij de politie. De kosten worden verhaald op de dader.
  • Discriminatie. Het is verboden personen te benadelen vanwege huidskleur, geloof, sekse, positie etc.
  • Geweld. Bedreigingen, verbaal of fysiek geweld worden niet toegestaan. Ook een poging tot fysiek geweld is verboden, alsmede afpersing en mishandeling.
  • Huisdieren. Huisdieren mag u niet meennemen binnen de gebouwen. Uitzonderingen zijn in opleiding zijnde/opgeleide hulphonden.
  • Ongewenste intimiteiten. Seksuele intimidatie of uitingen worden niet geaccepteerd.
  • Parkeren. Het plaatsen van auto's, fietsen, bromfietsen, motoren en andere vervoermiddelen in of rond de gebouwen, buiten de daarvoor aangegeven parkeergelegenheden en stallingen, is niet toegestaan.
  • Privacy en respect. Respecteer de privacy van patiënten en medewerkers. U mag niet zomaar foto's of films maken in het LUMC. U heeft hiervoor toestemming nodig van het LUMC. Als een patiënt, bezoeker of medewerker herkenbaar in beeld komt, dan is het noodzakelijk dat die persoon (schriftelijk) toestemming geeft.
  • Roken en open vuur. Binnen de gebouwen geldt een algeheel rookverbod. Open vuur is niet toegestaan. Rond het LUMC zijn diverse rookabri's geplaatst waar u gebruik van kunt maken.
  • Verdovende middelen. Gebruik van alcohol en drugs is niet toegestaan. Patiënten en bezoekers die overlast veroorzaken en onder invloed zijn van verdovende middelen worden de toegang geweigerd.
  • Wapens. Verboden wapens en andere gevaarlijke voorwerpen worden niet toegestaan en worden altijd in beslag genomen door de Beveiliging/Politie. De toegang tot het ziekenhuis kan u worden geweigerd.