Klacht indienen

Medewerkers van het LUMC zorgen ervoor dat uw verblijf en uw behandeling zo prettig mogelijk verlopen. Het komt helaas voor dat deze zorg niet voldoet aan uw verwachting of dat u om een andere reden een klacht heeft over het LUMC. Wij vinden het fijn als u uw klacht met ons wilt delen, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.

Wie kan een klacht indienen?

 • U kunt als patiënt van het LUMC zelf een klacht indienen.
 • Iemand anders kan namens u een klacht indienen. U moet hiervoor wel schriftelijk toestemming geven.
 • Ook nabestaanden van een patiënt kunnen een klacht indienen.

Tot wanneer kunt u een klacht indienen?

Het LUMC neemt in principe geen klacht in behandeling die gaat over een gebeurtenis die al langer dan drie jaar geleden heeft plaatsgevonden. Hiervan wordt afgeweken als deze termijn door omstandigheden niet redelijk is. De klachtencoördinator van het LUMC kan u hierover meer informatie geven.

Hoe kunt u een klacht indienen?

 • U kunt uw klacht met een betrokkene (bijvoorbeeld een arts of verpleegkundige) of het hoofd van de afdeling bespreken. Zo kunt u samen naar een oplossing zoeken of eventuele misverstanden rechtzetten.
 • U kunt een mondelinge of schriftelijke klacht indienen bij het Patiëntenservicebureau van het LUMC. De medewerkers van het Patiëntenservicebureau geven u informatie over de klachtenprocedure. Zij kunnen ook helpen bij het ophelderen van misverstanden en u adviseren bij het indienen van uw klacht.
 • U kunt een schriftelijke klacht indienen bij de klachtencoördinator van het LUMC. Dat kan  onder vermelding van uw persoonlijke gegevens, uw patiëntnummer en – wanneer bekend – de gegevens van de betrokken arts of verpleegkundige.
  U kunt uw klacht ondertekend opsturen naar:

  Klachtenbehandeling LUMC
  Postbus 96002300 RC Leiden

Wat wordt er met mijn klacht gedaan?

De klachtencoördinator van het LUMC stuurt uw klacht door naar de betrokken arts of verpleegkundige  met het verzoek een schriftelijke reactie te geven. Deze reactie wordt vervolgens aan u toegestuurd. De klachtencoördinator informeert u per brief over de mogelijkheden om de klachtenprocedure wel of niet voort te zetten.

Klacht afsluiten of in verdere behandeling laten nemen?

U kunt de klacht afsluiten als u tevreden bent met de reactie op uw klacht. Bent u niet tevreden met de reactie of de afhandeling daarvan? Dan kunt u uw klacht:

 • door de klachtenbemiddelaar laten behandelen. De klachtenbemiddelaar is een medisch specialist die niet in dienst is van het LUMC. Hij probeert via gesprekken de vertrouwensrelatie tussen patiënt en betrokkene te herstellen en gezamenlijk naar een oplossing te zoeken;
 • door de Klachtencommissie laten behandelen. De Klachtencommissie beoordeelt uw klacht en doet na een hoorzitting uitspraak over de gegrondheid ervan. U wordt net als de betrokkene (arts of verpleegkundige) gehoord tijdens de hoorzitting.

Meer informatie over de klachtenbehandeling

Heeft u nog vragen over de behandeling van een klacht? Neemt u dan contact op met de klachtencoördinator van het LUMC, 071- 526 2589.