Cliëntenraad

De Cliëntenraad is een onafhankelijk orgaan dat zich richt op het algemene belang van patiënten en bezoekers van het LUMC. De in totaal 9 leden van de raad zijn persoonlijk betrokken bij het LUMC. Samen bekijken ze het LUMC continu door het oog van patiënten, naasten en bezoekers, op zoek naar verbeterpunten. Kan iets nog beter? Dan maakt de Cliëntenraad zich daar hard voor.

Gevraagd en ongevraagd advies

De cliëntenraad heeft de bevoegdheid om op belangrijke beleidsterreinen gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de Raad van Bestuur. Dit is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Belangrijkste vragen, die de Cliëntenraad bij alles stelt, zijn: Is het patiëntenperspectief meegenomen? Hoe worden patiënten betrokken? Wat betekent dit voor de patiënt? Hierbij maakt zij ondermeer gebruik van de patiëntervaringen (onderzoeken/enquêtes e.d.). Zo vormt de raad de stem van de ‘cliënten’ van het ziekenhuis. 

Uw mening telt

Ook bevordert de cliëntenraad de betrokkenheid van patiënten bij programma’s binnen het LUMC die gericht zijn op verbetering en innovatie van de zorg. 

Mocht u vragen, ideeën of ervaringen hebben die voor de werkzaamheden van de Cliëntenraad van belang kunnen zijn, dan kunt u contact opnemen met de Cliëntenraad via de mail: clientenraad@lumc.nl.

De cliëntenraad heeft speciaal voor patiënten en bezoekers van het LUMC een informatiefolder. Hierin staat beschreven wat de CR is en doet. Ook wordt aangegeven welke mogelijkheden patiënten/bezoekers hebben om hun ervaringen met de CR te delen en waar de CR deze input voor kan gebruiken.

Klachten

De Cliëntenraad is een onafhankelijk orgaan dat zich richt op het algemene belang van patiënten en bezoekers van het LUMC. Met individuele klachten kunt u niet bij de Cliëntenraad terecht. Mocht u ontevreden zijn over uw eigen bezoek aan het LUMC dan kunt u kunt het beste rechtstreeks contact opnemen met de betrokken medewerker/afdeling of melding maken van uw onvrede bij het patiëntenservicebureau en gebruik maken van de klachtenregeling van het LUMC.