Cliëntenraad

Een bezoek aan het LUMC gaat vaak gepaard met een hoop indrukken. Van de verleende zorg tot praktische zaken als de informatievoorziening. Het is belangrijk dat u over alle aspecten van uw bezoek tevreden bent. Daarom is er de cliëntenraad.

CliëntenraadDeze onafhankelijke raad bestaat uit 9 leden die ieder persoonlijk betrokken zijn bij het LUMC. Samen bekijken ze het LUMC continu door het oog van patiënten, hun naasten en alle andere bezoekers van het LUMC. Kan iets nog beter? Dan maakt de cliëntenraad zich daar hard voor.

Gevraagd en ongevraagd advies

De cliëntenraad heeft de bevoegdheid om op belangrijke beleidsterreinen gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de Raad van Bestuur. Dit is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Ook bevordert de cliëntenraad de betrokkenheid van patiënten bij programma’s binnen het LUMC die gericht zijn op verbetering en innovatie van de zorg. Zo vormt de raad de stem van de ‘cliënten’ van het ziekenhuis.

Uw mening telt

Als patiënt, mantelzorger of lid van een patiëntenvereniging zijn alle leden van de cliëntenraad nauw betrokken bij het LUMC. Om hun taak zo goed mogelijk uit te voeren, horen ze graag wat uw ervaring met het LUMC is. Waar bent u tevreden over en wat kan eventueel nog beter? Deel uw indrukken en ideeën. Neem contact op met de cliëntenraad via telefoonnummer 071-529 6695 of via de mail: clientenraad@lumc.nl.

Klachten

De cliëntenraad is een onafhankelijk orgaan dat zich richt op het algemene belang van patiënten en bezoekers van het LUMC. Met individuele klachten kunt u niet bij de cliëntenraad terecht. Hebt u een klacht, maakt u dan gebruik van de klachtenregeling van het LUMC.