Oogoncologie Centrum Leiden

De afdeling Oogheelkunde van het LUMC is het nationale referentiecentrum voor de diagnostiek en behandeling van oogmelanoom (oogkanker) in Nederland. Bij ons kunt u terecht voor een snelle diagnose en een optimale behandeling. Een uitgebreid en ervaren team van toegewijde specialisten en verpleegkundigen zet zich daar iedere dag voor in.

Welke zorg biedt het expertisecentrum?

In het LUMC wordt u geholpen door specialisten die jarenlange ervaring hebben met oogmelanomen. We doen veel onderzoek, zorgen dat u toegang hebt tot de nieuwste behandeltechnieken, en we zorgen er voor dat u zo snel mogelijk kan starten met een behandeling die precies op uw situatie is afgestemd.

Zorg binnen een multidisciplinair team

In het Oogoncologie Centrum Leiden werken alle disciplines die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met oogmelanomen nauw samen. In het team zitten oogartsen, radiotherapeuten, verpleegkundig specialisten, internist-oncologen, huidartsen en radiologen. Iedere week bespreken alle betrokken specialisten gezamenlijk patiënten die onder behandeling zijn. Zo kunnen we elke patiënt een optimale behandeling bieden.

Kwaliteit van onze zorg

Het expertisecentrum voor oogmelanomen is een nationaal verwijscentrum voor oogmelanomen, waarbinnen gewerkt wordt volgens de SONCOS-normering (Stichting Oncologische Samenwerking). Het centrum is onderdeel van het European Reference Network (ERN/EUROCAN). In dit netwerk zijn internationaal erkende expertisecentra gebundeld, zodat de kwaliteit wordt geborgd en de centra optimaal met elkaar kunnen samenwerken. Ook hebben we een officiële erkenning door de NFU en het ministerie van VWS als expertise centrum voor de behandeling van oogmelanomen.

Onderzoek naar oogmelanomen

Het LUMC heeft 7 profileringsgebieden: medische onderzoeksgebieden waarin het voorop wil lopen. Het onderzoek naar oogmelanoom maakt onderdeel uit van het profileringsgebied Cancer Pathogenesis and Therapy. In een profileringsgebied werken meerdere specialismen met elkaar samen. Juist deze intensieve samenwerking tussen verschillende disciplines leidt vaak tot nieuwe inzichten, doordat onderzoeken vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd.

Waar doen we momenteel onderzoek naar? 

Ons wetenschappelijk onderzoek naar melanoom richt zich op behandeling en vroege opsporing van het oogmelanoom. Vooruitlopend op de komst van het Holland Protonen Therapie Centrum in 2018, is onderzoek gestart naar niet-invasieve imagegestuurde protonenbestraling. We doen verder onderzoek naar oogmelanomen zelf, maar ook naar erfelijkheid en manieren om de behandeling van onze patiënten verder te verbeteren. 

Onderzoek naar erfelijkheid 

In sommige families komt een erfelijke vorm van melanoom voor. We proberen de erfelijke factoren te achterhalen die voor het verhoogde risico op melanoom verantwoordelijk zijn. De afdeling Klinische Genetica voert testen uit voor de identificatie van nieuwe gendefecten die deze vorm van melanoom veroorzaken. Deze kennis wordt meteen in de klinische praktijk toegepast. 

Sommige bij het oogmelanoom betrokken gendefecten, zoals die in het BAP1-gen, geven een verhoogde kans op andere vormen van kanker (huidmelanoom, mesothelioom en niercarcinoom). Voortvloeiend uit dit onderzoek is een multidisciplinaire poli opgezet voor patiënten met de BAP1-mutatie. 

Onderzoek naar uitgezaaid melanoom 

Het LUMC en onderzoekers wereldwijd werken hard om de prognose voor uitgezaaid melanoom te verbeteren. Door nieuwe behandelopties, zoals doelgerichte- en immunotherapie, is er de afgelopen jaren al veel vooruitgang geboekt.

Verwijzing naar ons expertisecentrum

Patiënten kunnen naar ons worden doorverwezen via zorgdomein of door te bellen met de polikliniek Oogheelkunde: 071-5268030. Onze polidagen zijn op maandag, dinsdag en donderdag.

Stichting Melanoom zet zich landelijk in voor patiënten met melanoom en hun naasten. Hun website biedt informatie over de patiëntenvereniging, waarvoor u zich ook kunt aanmelden. U kunt ook betrouwbare informatie vinden over erfelijke aandoeningen op erfelijkheid.nl. Deze website is ook zeer bruikbaar voor medische professionals.