Centrum voor Gynecologische Tumoren Leiden (Female Cancer Center) Female Cancer Center

De zorg en het onderzoek voor patiënten met gynaecologische tumoren is in het LUMC geconcentreerd in het Centrum voor Gynecologische Tumoren Leiden (Female Cancer Center). Hierin werken alle betrokken disciplines, waaronder gynaecologen, pathologen, oncologen en klinisch genetici, nauw samen aan de beste zorg en optimale behandelingen. Het Female Cancer Center is door de NFU erkend als ‘center of excellence’ voor alle 4 gynaecologische tumoren: baarmoederkanker, baarmoederhalskanker, eierstokkanker en schaamlipkanker.

Welke zorg biedt het expertisecentrum?

Binnen het Female Cancer Center worden alle 4 gynaecologische tumoren behandeld volgens de nieuwste richtlijnen en inzichten. Er is speciale en (inter)nationaal erkende expertise in een aantal specifieke behandelingen voor specifieke patientengroepen. Zo is er uitgebreide expertise in behandelingen van baarmoederkanker en baarmoederhalskanker waarbij de baarmoeder wordt gespaard en er dus behoud is van de mogelijkheid om zwanger te worden.

Daarnaast is er bijzondere expertise op het gebied van radiotherapie en in het bijzonder brachytherapie bij vrouwen met baarmoederkanker en baarmoederhalskanker. Er is onderscheidende expertise met betrekking tot immuuntherapie bij (pre)maligne afwijkingen aan de baarmoedermond en de vulva.

Tot slot is er (inter)nationaal erkende expertise met betrekking tot de behandeling van erfelijke vormen van baarmoederkanker en eierstokkanker.

Zorg binnen een multidisciplinair team

In het Female Cancer Center werken alle disciplines die betrokken zijn bij de zorg voor vrouwen met gynaecologische kanker nauw samen. In het team zitten  gynaecoloog-oncologen, pathologen, radiotherapeuten, medisch oncologen en klinisch genetici. Daarnaast zijn psychologen, nurse-practisioners, maatschappelijk werkers en diëtisten nauw betrokken bij de behandeling en onderdeel van het team.

Kwaliteit van onze zorg

De zorg en het onderzoek voor patiënten met gynaecologische tumoren is in het LUMC geconcentreerd in het Female Cancer Center. Wij willen een vooraanstaande rol spelen in het verbeteren van de behandeling van patiënten met gynaecologische tumoren. In ons team werken wij met specialisten, artsen in opleiding, verpleegkundige en maatschappelijk werk om deze zorg te bieden. Dit heeft geleid tot officiële erkenning door de NFU en het ministerie van VWS als expertise centrum voor alle 4 gynaecologische tumoren. 

Onderzoek naar gynaecologische tumoren

Het wetenschappelijk onderzoek binnen het expertisecentrum valt binnen de profileringsgebieden Cancer Pathogenesis and Therapy en Biomedical Imaging. Er wordt onder andere onderzoek gedaan naar baarmoederkanker (optimale behandeling, moleculair prognostisch en pathofysiologische), schaamlipkanker en erfelijke eierstokkanker.

Verwijzing naar ons expertisecentrum

Voor overleg met een gynaecoloog-oncoloog of verwijzing van een patiënt met een gynaecologische tumor kunt u bellen met het secretariaat van het Female Cancer Center en de afdeling gynaecologische oncologie: 071- 5262845. Het algemene nummer van de polikliniek gynaecologische oncologie: 071- 5262870.