Expertisecentrum voor cutane lymfomen

Het LUMC is een landelijk en internationaal expertisecentrum op het gebied van cutane lymfomen (huidlymfomen). Er bestaat een bijzondere expertise in de diagnostiek en de behandeling van deze huidtumoren en de afdeling fungeert al vele jaren als huidkankercentrum. De zorg richt zich op patiënten die door artsen uit heel Nederland worden verwezen naar het LUMC.

Welke zorg biedt het expertisecentrum?

Het expertisecentrum cutane lymfomen van het LUMC is het landelijk verwijscentrum voor patiënten met deze huidtumoren. In dit centrum is een grote expertise opgebouwd in het diagnosticeren van cutane lymfomen (huidlymfomen). Studies van onze groep hebben bijgedragen aan de huidige indeling van deze huidtumoren door de World Health Organization (WHO). Door het stellen van de juiste diagnose kunnen wij u adviseren over de meest geschikte behandeling.

Bij de behandeling van cutane lymfomen werkt de afdeling Huidziekten nauw samen met de afdelingen Radiotherapie en Hematologie. Door deze samenwerking zijn alle huidige behandelingen voor cutane lymfomen beschikbaar. Daarnaast doen wij mee aan klinische trials. 

Zorg binnen een multidisciplinair team

Het LUMC wil een vooraanstaande rol spelen in het verbeteren van de behandeling van patiënten met huidziekten. In ons team werken wij met specialisten - zoals dermatologen, hematologen, pathologen en radiotherapeuten - artsen in opleiding, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers om u deze zorg te bieden.

Kwaliteit van onze zorg

Het expertisecentrum cutane lymfomen is een (inter)nationaal verwijscentrum voor patiënten met cutane lymfomen. Het centrum beheert het register van de Nederlandse Cutane Lymfoom Groep (DCLG). Vier tot vijf keer per jaar komt de DCLG in Leiden bij elkaar om alle nieuwe patiënten met een cutaan lymfoom en therapeutische problemen te bespreken. Het register van DCLG is uniek in de wereld door het aantal patiënten (> 4000), gestandaardiseerde therapie en follow-up op lange termijn.

Op basis van deze gegevens zijn wij in staat om belangrijk onderzoek te doen naar de diagnostiek en behandeling van cutane lymfomen. Dit vertalen wij naar onze patiëntenzorg, zodat u wordt behandeld op basis van de meest recente behandelmethoden.  

Jaarlijks worden onderzoeksresultaten gepresenteerd op het congres over cutane lymfomen van de European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC). Wij participeren in onderzoeken zodat nieuwe, experimentele behandelingen kunnen worden voorgeschreven.

Onderzoek naar cutane lymfomen

Het LUMC wil een vooraanstaande rol spelen in het verbeteren van de behandeling van patiënten met huidziekten. Daarom geven wij op de afdeling Huidziekten niet alleen patiëntenzorg, maar vindt er ook onderwijs en wetenschappelijk onderzoek plaats.

Artsen op de polikliniek werken hiervoor nauw samen met onderzoekers van het research laboratorium van de afdeling om nieuwe inzichten in de biologie van deze huidtumoren te vertalen naar nieuwe toepassingen in de diagnostiek en behandeling van patiënten. In het research laboratorium dermatologie vindt onder meer intensief onderzoek plaats naar genetische afwijkingen bij de verschillende typen cutane lymfomen. Kennis van de genetische afwijkingen willen we vertalen naar verbeterde diagnostiek en behandeling. Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van in het laboratorium gekweekte huid.

Verwijzing naar ons expertisecentrum

Patiënt verwijzen voor de polikliniek

Huisartsen die zijn aangesloten bij ZorgDomein kunnen patiënten via ZorgDomein digitaal verwijzen. Bent u patiënt en al in het bezit van een verwijsbrief? U kunt dan u voor een afspraak bellen tussen 9.00 en 13.00 uur naar de polikliniek Huidziekten via 071 - 526 26 30. 

Spoedverwijzing

Bij een spoedverwijzing overlegt meestal de huisarts telefonisch met de dienstdoende arts in het LUMC. De specialist is bereikbaar tussen 8.30 tot 13.00 uur op 071 - 526 11 60 en van 14.00 tot 16.30 uur op 071 - 526 14 81. Eventuele aanvullende gegevens kunt u faxen (071 - 524 81 06) of mailen

Tertiaire verwijzing

Als u door een andere partij wordt doorverwezen, is telefonisch overleg met onze dienstdoende arts mogelijk van 8.30 tot 13.00 uur op 071 - 526 11 60 of van 14.00 tot 16.30 uur op 071 - 526 14 81. Eventuele aanvullende gegevens kunt u faxen (071 - 524 81 06) of mailen