Onze cultuur

De inzet en motivatie van onze medewerkers bepaalt de kwaliteit van onze dienstverlening. Daar stellen wij graag iets tegenover. In het LUMC belonen wij talent op verschillende manieren.

Betrokken, open en betrouwbaar

De kracht van het LUMC ligt in de betrokkenheid, de openheid en de betrouwbaarheid van en naar onze medewerkers. De ambities uit onze missie kunnen alleen slagen als onze medewerkers zich gemotiveerd en geïnspireerd voelen.

Deze inzet vraagt om betrokkenheid die onder andere tot uiting komt in hoe wij met elkaar samenwerken. Het betekent interesse, inlevingsvermogen en oog hebben voor je collega’s en de bereidheid hebben om elkaar te helpen.

Onze leidinggevenden en onze medewerkers hebben allemaal hun eigen verantwoordelijkheid met als doel de kennis, die de organisatie in huis heeft te vergroten en steeds te leren. Openheid is hierbij essentieel. Het veronderstelt dat het LUMC als werkgever luistert naar zijn werknemers en dat we gezamenlijk op zoek gaan naar mogelijkheden en oplossingen.

Betrouwbaar zijn en vertrouwen schenken in werk en relaties uit zich volgens ons in een cultuur waarin iedereen op veilige wijze optimaal kan functioneren. Veilig wil zeggen: eerlijk, zorgvuldig en met respect.

Zo wordt werken in het LUMC gekenmerkt door samenwerking, ontwikkeling en respect. Betrokken, Open en Betrouwbaar.