PhD-kandidaat Interne Geneeskunde, Trombose en Hemostase m/v

Research & Onderwijs personeel
Afdeling
Interne Geneeskunde, Trombose en Hemostase
Vacaturenummer
B.18.YB.EO.66
Dienstverband
36 uur per week  
Met ingang van
zo spoedig mogelijk
Opleidingseis
WO
Maximum salaris
€ 2.919,- bruto per maand (schaal OIO, CAO UMC)  
Sluitingsdatum
tot en met 31 augustus 2018

De functie

Als promovendus/onderzoeker in opleiding (OIO) gaat u zich bezighouden met de rol die het, bij de bloedstolling betrokken, Von Willebrand factor eiwit speelt in de ontwikkeling van arteriële en veneuze trombose. U zult een strategie ontwikkelen om de Von Willebrand factor concentratie te verlagen als potentiële behandeling om het risico op trombose te verminderen. U zult hierbij gebruik maken van celbiologische, moleculaire, en dierexperimentele onderzoekstechnieken.

Het project

Hart- en vaatziekten vormen één van de belangrijkste doodsoorzaken. Personen met een hoge Von Willebrand factorconcentratie in het bloed hebben een toegenomen risico op het ontwikkelen van coronaire hartziekte, herseninfarct en veneuze trombose. Patiënten met de ziekte van Von Willebrand hebben een sterk verlaagde Von Willebrand factorspiegel en juist een neiging tot meer bloeden. Zij blijken ook minder kans te hebben op arteriële trombose. De Von Willebrand factor speelt waarschijnlijk een oorzakelijke rol in de ontwikkeling van deze hart- en vaatzieken. In dit project wordt bestudeerd of een beperkte verlaging van de Von Willebrand factor concentratie het tromboserisico kan verminderen zonder het bloedingsrisico te verhogen. Voor het verlagen van de Von Willebrand factor zal gebruik gemaakt worden van small interfering RNAs (siRNAs) om de expressie van Von Willebrand factor allel-specifiek te remmen. De effectiviteit en specificiteit van de ontworpen siRNAs zullen onderzocht worden in in vitro transfectie experimenten. Het effect van het verlagen van de Von Willebrand factor op het risico van zowel het ontwikkelen van trombose als ook bloedingen zal bestudeerd worden in een muizenmodel.

Werken bij het LUMC

Het LUMC is een centrum van medische vernieuwing, dat de patiëntenzorg wil verbeteren door internationaal vooraanstaand onderzoek. We werken daarbij patiëntveilig en gastvrij. Om dit te realiseren zijn artsen, gespecialiseerde zorgverleners, ondersteunend personeel en wetenschappelijke onderzoekers nodig.

U komt u te werken op de afdeling Interne geneeskunde, sectie Trombose en Hemostase. Op deze afdeling worden diverse aspecten van de bloedstolling onderzocht, variërend van in vitro en in vivo studies naar de biochemische en cellulaire effecten van specifieke stollingseiwitten, tot de ontdekking van omgevings- en genetische risicofactoren voor veneuze trombose in patiënten. Het onderzoek van de afdeling vindt plaats binnen het Einthoven Laboratorium voor Vasculaire en Regeneratieve Geneeskunde. Het Einthoven Laboratorium bestaat uit een multidisciplinair team van onderzoekers gespecialiseerd in de nefrologie, cardiologie, klinische epidemiologie en trombose en hemostase. Het team doet onderzoek met als gemeenschappelijk doel: nieuwe methodes ontwikkelen om vasculaire en stollingsgerelateerde ziektes te behandelen. 

Het profiel

U hebt een Master of Science graad behaald in de Biomedische Wetenschappen, Medische Biologie, Biochemie of een daaraan gerelateerd vakgebied. U bent zeer gemotiveerd en heeft grote belangstelling voor ziektemechanismen, celbiologie en moleculaire biologie. Verder beschikt u over uitstekende communicatieve vaardigheden en kunt u goed samenwerken. Praktische ervaring in de moleculaire biologie, celkweek en dierexperimenteel onderzoek wordt zeer op prijs gesteld.

Ons aanbod

U werkt in een dienstverband van 36 uur per week. U krijgt een aanstelling ter vervaardiging van een proefschrift voor de duur van de opleiding, met een maximum van vier jaar. Uw salaris is € 2.279,- bruto per maand in het eerste jaar, oplopend tot maximaal € 2.919,- bruto per maand in het laatste jaar (schaal OIO, CAO UMC).  

Het LUMC biedt zeer gunstige arbeidsvoorwaarden. Zo heeft u recht op 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering, een pensioenregeling bij het ABP en een onregelmatigheidstoeslag (indien van toepassing). Daarnaast kunt u deelnemen aan de gunstige collectieve ziektekostenverzekering van de Universitair Medische Centra.

Bovendien biedt het LUMC u goede faciliteiten op het gebied van scholing, kinderopvang en loopbaanadvies en kunt u gebruik maken van diverse verlofregelingen en andere extra’s. Meer hierover leest u elders op deze site. 

Meer informatie

Voor vragen of meer informatie over deze vacature, kunt u contact opnemen met de heer prof. H.C.J. Eikenboom, hoogleraar Interne Geneeskunde, sectie Trombose en Hemotase, telefoon 071 526 49 06 of 071 526 18 93, of per e-mail h.c.j.eikenboom@lumc.nl.Wij verzoeken u om de contactgegevens van ten minste twee referenten bij uw sollicitatie te voegen.Het geven van een presentatie kan tot de sollicitatieprocedure behoren. 

Solliciteren

Heeft u interesse in bovenstaande functie en voldoet u aan de profieleisen, dan nodigen wij u van harte uit te solliciteren. U kunt reageren tot de sluitingsdatum.

U kunt uw sollicitatie alleen met behulp van het sollicitatieformulier insturen, sollicitaties via e-mail worden niet meegenomen. Met het formulier kunt u bijlagen meesturen (zoals uw motivatiebrief en cv). Uiteraard worden uw gegevens strikt vertrouwelijk behandeld.

Als we van plan zijn om u in dienst te nemen, vragen wij u om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG). U krijgt de kosten hiervoor vergoed.