Hoogleraar Population Health m/v

Research & Onderwijs personeel
Afdeling
Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde
Vacaturenummer
C.18.WV.SV.15
Dienstverband
fulltime
Met ingang van
zo spoedig mogelijk
Opleidingseis
WO
Maximum salaris
conform CAO UMC
Sluitingsdatum
tot en met 27 mei 2018

De functie

De Raad van Bestuur van het LUMC zoekt een hoogleraar voor de - nieuw in te richten - leerstoel Population Health

Door globalisering, maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen ontstaan telkens nieuwe vraagstellingen met betrekking tot de integrale populatiezorg. Ondanks dat het in Nederland goed is gesteld met de volksgezondheid, is er nog steeds ruimte voor verbetering. Hoe verbeteren we de individuele zorg en ondersteuning zodat dit bijdraagt aan een gezondere populatie met minder zorg en kosten tot gevolg? Dé reden om de leerstoel Population Health in te richten.

Uw opdracht is om, op de LUMC Campus Den Haag, vanuit de afdeling Public Health en Eerstelijns Geneeskunde van het LUMC en in samenwerking met de afdelingen Epidemiologie en Biomedical Data Science van het LUMC, de integrale populatiezorg binnen de regio verder te ontwikkelen. U doet dit onder andere door alle afdelingsdisciplines van de regionale ziekenhuizen en instellingen voor de primaire en geestelijke gezondheidszorg in dit gebied met elkaar te gaan verbinden. De leerstoel wordt gevestigd in een portfolio van educatieve en wetenschappelijke programma's. U bent leidend in deze discipline, zorgt voor de consistentie binnen de onderzoeksprogramma's, stuurt op fondsenwerving en u speelt een rol bij het begeleiden van promovendi en het geven/bevorderen van onderwijs. Meer informatie over deze functie vind je in de Engelse versie van deze vacature. 

Werken bij het LUMC

Het LUMC is een centrum van medische vernieuwing, dat de patiëntenzorg wil verbeteren door internationaal vooraanstaand onderzoek. We werken daarbij patiëntveilig en gastvrij. Om dit te realiseren zijn artsen, gespecialiseerde zorgverleners, ondersteunend personeel en wetenschappelijke onderzoekers nodig.

De afdeling Public Health en eerstelijnsgeneeskunde (PHEG) heeft vier disciplines (huisartsenpraktijk, ouderengeneeskunde, integrale populatiezorg en medische antropologie) en twee grote regionale gespecialiseerde opleidingsscholen Huisartsengeneeskunde en Ouderengeneeskunde. De afdeling is nauw betrokken bij de bachelor- en masteropleidingen van het medische curriculum van het LUMC. Ook organiseert de afdeling het nieuwe tweejarige interdisciplinaire modulaire masterprogramma Population Health Management (het opleiden van masterstudenten met verschillende bachelor achtergronden, evenals doctoraatsstudenten, specialisten in opleiding en professionals / leidinggevenden) op de LUMC Campus Den Haag.

De afdeling heeft 7 hoogleraren en 170 medewerkers van wie er momenteel 30 (ook) werkzaam zijn in Den Haag. Er zijn twee onderzoeksprogramma's: Geriatrie in de Eerstelijnsgezondheidszorg (GPC) en Preventie, Bevolkingsgezondheid - en Ziektebeheer (PrePoD).

Het profiel

U heeft een studie Geneeskunde en/of Biomedische wetenschappen afgerond. Daarnaast bent u gepromoveerd, bij voorkeur in de populatie-epidemiologie en tevens in het bezit van een SMBWO-erkenning. U bent een ervaren senior onderzoeker binnen het aandachtsgebied populatie-epidemiologie met een hoge standaard output in de huidige registers. U heeft de ambitie en het vermogen om het LUMC een leidende rol te laten spelen op het gebied van de integrale populatiezorg. U heeft een brede expertise in kwantitatief onderzoek, met inbegrip van het verwerken van grote gekoppelde databases van verschillende bronnen uit multidisciplinaire domeinen zoals sociale wetenschappen, biostatistiek, big data en de informatica. Daarnaast heeft u ervaring in het leiding geven aan en het begeleiden van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. U bent gesprekspartner en adviseur en dankzij uw vermogen om bruggen te bouwen, en daarvoor voorwaarden te scheppen, weet u de samenwerking binnen en buiten het LUMC te versterken en te verdiepen. Uiteraard beschikt u over uitstekende communicatieve en contactuele vaardigheden en hebt u een goed wervend vermogen, zowel in financiële als in vakinhoudelijke zin. Tot slot bent u een ervaren docent en heeft u de benodigde certificaten zoals de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO).

Ons aanbod

U werkt in een fulltime dienstverband en uw salaris is conform de CAO UMC. Het LUMC biedt u gunstige arbeidsvoorwaarden en uitstekende faciliteiten voor opleiding, ontwikkeling, kinderopvang en loopbaanadvies. Daarnaast kunt u deelnemen aan gunstige verlofregelingen en andere extra’s. 

Meer informatie

Voor meer informatie over deze positie kunt u contact opnemen met de heer prof. Mattijs Numans, afdelingshoofd  PHEG, telefoon +31 (0)71 526 84 46 of neem contact op met de heer prof. Frits Rosendaal, hoofd van de afdeling Klinische Epidemiologie en voorzitter van de selectiecommissie, telefoon +31 (0)71 526 40 37.

Solliciteren

Heeft u interesse in bovenstaande functie en voldoet u aan de profieleisen, dan nodigen wij u van harte uit te solliciteren. U kunt reageren tot de sluitingsdatum.

U kunt uw sollicitatie alleen met behulp van het sollicitatieformulier insturen, sollicitaties via e-mail worden niet meegenomen. Met het formulier kunt u bijlagen meesturen (zoals uw motivatiebrief en cv). Uiteraard worden uw gegevens strikt vertrouwelijk behandeld.

Als we van plan zijn om u in dienst te nemen, vragen wij u om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG). U krijgt de kosten hiervoor vergoed.