Arts-onderzoeker / AIOS Huisartsgeneeskunde PHEG  m/v 

Research & Onderwijs personeel
Afdeling
Public Health en Eerstelijns­geneeskunde (PHEG)
Vacaturenummer
C.17.RB.MP.28 
Dienstverband
36 uur per week
Met ingang van
1 januari 2018
Opleidingseis
WO
Maximum salaris
afhankelijk van uw instroomprofiel 
Sluitingsdatum
tot en met 1 oktober 2017

De functie

De arts-onderzoeker/ AIOS Huisartsgeneeskunde die wij zoeken gaat  wetenschappelijk onderzoek doen naar de effecten van avondinname van aspirine op hart- en vaatziekten.  Uw werkzaamheden bestaan uit het organiseren en verrichten van dit wetenschappelijk onderzoek waaronder het verrichten het analyseren en interpreteren van onderzoeksgegevens, het (mede)begeleiden van studenten in deelonderzoeken, publiceren en presenteren van onderzoeksgegevens in internationale wetenschappelijke tijdschriften en congressen. U werkt hierbij nauw samen met de postdoc onderzoeker die u superviseert, apothekers, en andere ketenpartners die van belang zijn voor dit onderzoek.

Het project

Hart- en vaatziekten (HVZ) zijn een belangrijke oorzaak van ziekte en sterfte. Als patiënten eenmaal HVZ hebben doorgemaakt, is er een hoge kans dat dit nog een keer gebeurt (recidief). Voor ouderen is dit recidiefrisico zelfs 7% per jaar. Ondanks verbetering van preventie met medicijnen en leefstijl krijgen jaarlijks 27.000 mensen in Nederland een recidief HVZ. Het risico op een recidief HVZ is het hoogst tijdens de ochtenduren (6-12 uur). Jaarlijks vinden er in Nederland 8.700 recidieven van HVZ plaats tijdens deze ‘ochtendpiek’. Het is dus opmerkelijk dat er tot op heden geen specifieke manieren gevonden zijn om deze ochtendpiek te verlagen. Nieuwe manieren om dit aantal te verlagen zijn dus hard nodig. In dit project meten we het effect van avondaspirine ten opzichte van ochtendaspirine inname op HVZ bij patiënten die aspirine gebruiken ter preventie van HVZ. In totaal zullen 4.000 aspirine gebruikers gerandomiseerd worden naar ochtend- of avondinname en gedurende 4 jaar gevolgd worden. Om het  innametijdstip goed te kunnen controleren zal deze studie uitgevoerd worden bij patiënten die aspirine in een medicatierol gebruiken. Dit onderzoek zal zo de wetenschappelijke basis vormen voor een beter onderbouwd advies over de innametijd van aspirine. Het eenvoudig wisselen van innametijd kan zo wellicht bijdragen aan het voorkomen van een recidief HVZ voor de miljoenen patiënten wereldwijd die dagelijks aspirine gebruiken. 

Werken bij het LUMC

Het LUMC is een centrum van medische vernieuwing, dat de patiëntenzorg wil verbeteren door internationaal vooraanstaand onderzoek. We werken daarbij patiëntveilig en gastvrij. Om dit te realiseren zijn artsen, gespecialiseerde zorgverleners, ondersteunend personeel en wetenschappelijke onderzoekers nodig.
Het onderzoek valt onder de onderszoekslijn ‘Prevention, Population health & Disease management’(PrePoD) van de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG) van het LUMC. De afdeling bestaat uit de disciplines huisartsgeneeskunde, specialisme ouderengeneeskunde, public health en medische antropologie. De afdeling PHEG is een ambitieuze, snelgroeiende afdeling, die de beroepen vertegenwoordigt die buiten de muren van het ziekenhuis zorg en preventie leveren. Er werken ruim 130 medewerkers. Onderzoek en opleiding worden in nauwe interactie met apothekers en medicatierol fabrikanten in heel Nederland uitgevoerd. Daarnaast wordt – waar nodig – gebruik gemaakt van de expertise elders in het LUMC.

Het profiel

U bent (basis)arts of bent al werkzaam als huisarts en heeft belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek en de ambitie om (huis-)arts/onderzoeker te worden. U heeft affiniteit met hart- en vaatziekten, geneesmiddelen onderzoek, farmacologie en epidemiologie. Daarnaast heeft u bij voorkeur ervaring met het opzetten en coördineren van projecten, onderzoek, het analyseren van data en het schrijven van wetenschappelijke artikelen. U beschikt over goede organisatorische, logistieke en communicatieve vaardigheden en werkt nauwkeurig. In teamverband kunt u goed samenwerken en bent u flexibel. U beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed. Tenslotte beschikt u, indien u tevens de opleiding tot huisarts gaat volgen, over kwaliteiten die een succesvolle afronding van deze opleiding waarschijnlijk maken.

Ons aanbod

U werkt in een dienstverband van 36 uur per week. Het takenpakket wordt gebaseerd op uw instroomprofiel  met een daaraan verbonden salaris. U krijgt een aanstelling voor de duur van het onderzoek. De functie in het onderzoek kan voor een basisarts ook worden gecombineerd met de opleiding tot huisarts (AIOTHO). Zo’n traject beslaat maximaal 6 jaar (3 jaar huisartsopleiding en 3 jaar onderzoek). U zult in dat geval aangesteld worden bij de SBOH (werkgever voor huisartsen in opleiding); de onderzoekswerkzaamheden worden uitgevoerd vanuit de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde van het LUMC. Indien u al huisarts bent en staflid of opleider bij PHEG kan over een andere organisatorische invulling van het promotietraject worden gesproken, met een maximum van 4 jaar.  

Meer informatie

Voor vragen of meer informatie over deze vacature, kunt u contact opnemen met Dr. T.N. Bonten, projectleider, afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde, telefoon 071-5268479.De sollicitatieprocedure bestaat uit één à twee gesprekken met het team en/of  het afdelingshoofd. Daarnaast zullen er referenties worden opgevraagd.  

Solliciteren

Heeft u interesse in bovenstaande functie en voldoet u aan de profieleisen, dan nodigen wij u van harte uit te solliciteren. U kunt reageren tot de sluitingsdatum.

U kunt uw sollicitatie alleen met behulp van het sollicitatieformulier insturen, sollicitaties via e-mail worden niet meegenomen. Met het formulier kunt u bijlagen meesturen (zoals uw motivatiebrief en cv). Uiteraard worden uw gegevens strikt vertrouwelijk behandeld.

Als we van plan zijn om u in dienst te nemen, vragen wij u om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG). U krijgt de kosten hiervoor vergoed.