Stageafspraken met opleidingsinstituten

Voor een aantal opleidingsplaatsen in de zorgberoepen bestaan er samenwerkingsverbanden en afspraken rondom plaatsingen. 
Dat zijn de volgende opleidingen: 

  • MBO-opleiding Verpleegkundige van het ID College in Leiden;
  • HBO-opleiding Verpleegkunde van Hogeschool Leiden;
  • HBO-opleiding Medisch Beeldvormende & Radiotherapeutische Technieken (HBO-MBRT) van Hogeschool Inholland Haarlem;

Voor de overige opleidingen (o.a. Opleiding tot Radiotherapeutisch laborant, Opleiding tot Operatie-assistent, Opleiding tot Anesthesie-assistent) geldt dat studenten van deze opleidingen  via het stagebureau van hun opleiding een stageplaats bij het LUMC kunnen aanvragen.