Hoogleraar Populatie Epigenomica

Onderzoek & onderwijs

Je functie

De Raad van Bestuur van het LUMC zoekt een hoogleraar voor de leerstoel Population Epigenomics met een duidelijke onderzoeksrol naar de verschillende fasen van de levensloop, van de vroege ontwikkeling tot aan ouderen op hoge leeftijd.

In het kort

• U buigt zich over en geeft vorm aan onderzoek binnen populatie epigenomica
• U focust op data-intensief onderzoek en in vitro modelsystemen
• U coördineert onderzoeksprojecten en zet de lijnen uit voor samenhang en fondsenwerving
• U begeleidt promovendi en studenten

Wat ga je doen?

Population Epigenomics is een essentieel onderdeel van de moleculaire epidemiologie voor de ontwikkeling van voorspellende en diagnostische biomarkers. Daarnaast is het ook cruciaal voor het mechanistisch onderzoek naar de biologie van het genoom en verstoring daarvan bij complexe ziekten. Uw opdracht is vorm te geven aan onderzoek gericht op analyse en interpretatie van populatie epigenoomdata en de integratieve genomica, waarbij u in staat bent bevindingen experimenteel te onderbouwen met behulp van (in vitro) modelsystemen. U bent aanjager van data-intensief onderzoek binnen de onderwijsprogramma’s van het LUMC en u zult epigenetische benaderingen binnen andere medische en biomedische onderzoeksgebieden stimuleren. U zet de lijnen uit, zorgt voor samenhang binnen het onderzoek, stuurt aan op fondsenwerving en u speelt een rol bij het begeleiden van promovendi en studenten.

Wat vragen wij?

U bent bioloog, gepromoveerd op populatie gebaseerd moleculair onderzoek. Daarnaast bent u nationaal en internationaal erkend leider op het gebied van populatie epigenomica met een achtergrond in experimenteel, computationeel, en methodologisch onderzoek op het gebied van de epigenetica en grootschalige moleculaire data. U past deze expertise succesvol toe op vraagstellingen met betrekking tot de gezondheid tijdens de levensloop met de nadruk op cardiometabole gezondheid en veroudering. U hebt een uitstekende track record met betrekking tot publicaties, gastcolleges en een internationaal netwerk. U bezit de capaciteit om effectief en motiverend samen te werken met fundamentele en medische onderzoekers. Tevens bent u als inspirerende BKO-gecertificeerd docent in staat om onderwijs in data-intensief onderzoek te vernieuwen en u hebt ervaring in het begeleiden van promovendi. U heeft aantoonbare leidinggevende capaciteiten, bent in staat zelfstandig geldstromen te werven en te beheren en onderzoeksresultaten naar maatschappij en kliniek te vertalen.

Meer informatie

Voor deze functie vragen wij referenties op. Het geven van een presentatie behoort tot de procedure.

Reijer Staats

Collega's aan het woord

Wil je weten hoe het is om in het LUMC te werken? Lees dan de verhalen van onze LUMC-collega's.

Je werkplek

De sectie Moleculaire Epidemiologie bestaat uit dertig fte waarvan drie hoogleraren, zeven postdocs en vijftien promovendi, en maakt deel uit van de afdeling Biomedical Data Sciences (BDS). De sectie houdt zich bezig met het interpreteren van multi-level moleculaire data in biobanken, en klinische en celbiologische studies, om biologische mechanismen en biomarkers te ontdekken die het verouderingsproces en daaraan gerelateerde ziekten sturen en markeren. Het onderzoeksprogramma is multidisciplinair van karakter en is zeer goed ingebed in de statistische en bioinformatische expertise van de afdeling. De sectie is nauw betrokken bij de opbouw van publiek toegankelijke –omics referentiedatasets, data science-infrastructuur (BBMRI/Health RI) en de ontwikkeling van multi-omics-methodologie.

Carrière in het LUMC

Het LUMC faciliteert bij het onderhouden en ontwikkelen van uw kennis en vaardigheden. Hiervoor bieden wij onder andere interne opleidingen en bijscholing aan. Maar ook persoonlijke ontwikkeling, mobiliteit en loopbaanadvies maken deel uit van deze afspraken.

Contact: Eline Slagboom, hoofd sectie Moleculaire Epidemiologie, afdeling Biomedical Data Sciences
071 526 97 31

Solliciteren