Hoogleraar Slaapstoornissen

Onderzoek & onderwijs

De functie

In het LUMC is een bijzondere leerstoel beschikbaar op de afdeling Neurologie. De hoogleraar die wij zoeken gaat zich richten op slaapstoornissen, in het bijzonder op narcolepsie en verwante vigilantiestoornissen.

In het kort

• Als hoogleraar zet u zich in op het gebied van onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg
• U focust zich op slaapstoornissen, in het bijzonder narcolepsie en verwante vigilantiestoornissen

Wat zijn de werkzaamheden?

Als hoogleraar richt u zich onder meer op het geven van onderwijs aan studenten Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen. Binnen de bestaande curricula van deze opleidingen zult u meer en diepgaander aandacht creëren voor slaap- en vigilantiestoornissen. Binnen het onderzoek richt u zich op hypersomnieën, met name op narcolepsie, en verwante vigilantiestoornissen. Daarbij komt het verder ontrafelen van de pathofysiologie en etiologie van narcolepsie en het voortzetten van het onderzoek naar hoe een verhoogde slaapneiging overdag leidt tot vigilantieproblemen. Ook richt u zich op het voortzetten en initiëren van het onderzoek naar de interactie tussen slaap en metabolisme en het onderzoek naar co-morbiditeit en pathofysiologie van paroxysmale hersenaandoeningen via het centrum voor paroxysmale aandoeningen LUMC/SEIN. Tenslotte richt u zich ook op het voortzetten van onderzoek in Europees verband, in samenwerking met de European Narcolepsie Network (EU-NN). Binnen de patiëntenzorg zult u een consultatieve functie vervullen op het gebied van slaap binnen de afdeling Neurologie en ook daarbuiten, onder andere door deel te nemen aan het bestaande multidisciplinaire overleg over patiënten met slaapproblematiek gecoördineerd door de afdeling Longziekte.

Wat vragen wij?

U bent gepromoveerd en een BIG-geregistreerd neuroloog. U beschikt over ruime expertise en ervaring op het terrein van slaapgeneeskunde. Zowel nationaal als internationaal staat u bekend als gezaghebbend op dit terrein en beschikt u over een visie op slaapgeneeskunde en op de richting waarin dit veld zich in Nederland verder zou moeten ontwikkelen. U heeft aantoonbare ervaring in onderzoek op het gebied van slaapgeneeskunde, in het bijzonder op het gebied van narcolepsie en verwante vigilantiestoornissen. Daarbij heeft u bewezen onderzoek te kunnen verrichten, initiëren, en coördineren en u bent in staat om een brugfunctie te vervullen om translationeel onderzoek op het gebied van slaap mogelijk te maken. U heeft bewezen dat u promovendi succesvol kunt begeleiden tot een promotie en beschikt over een internationaal toonaangevende publicatielijst. Als lid van diverse nationale en internationale wetenschappelijke en professionele verenigingen en organisaties beschikt u over goede lokale, nationale en internationale samenwerkingsverbanden op het vakgebied van de leerstoel.

Meer informatie

De leerstoel wordt voor een periode van vijf jaar ingesteld. In het vijfde jaar wordt door middel van een evaluatie bezien of en hoe de leerstoel zal worden gecontinueerd.

Strategie LUMC 2018-2023

Grensverleggend beter worden, dat is waar het LUMC voor staat! Meer weten? 

De werkplek

De bijzondere leerstoel Slaapstoornissen is ingebed in de afdeling Neurologie (divisie 3) van het LUMC.

Carrière in het LUMC

Het LUMC faciliteert u bij het onderhouden en ontwikkelen van uw kennis en vaardigheden. Hiervoor bieden wij onder andere interne opleidingen en bijscholing aan.

Contact: de heer J.J.G.M. Verschuuren, afdelingshoofd, afdeling Neurologie
071 526 21 97

Solliciteren