Aan de slag in het ouder-kind zorg

Omkijken naar de patiënt én het gezin, dat spreekt jou aan als verpleegkundige. Jouw betrokkenheid maakt daarbij het verschil.

Je bent gepassioneerd door de zorg voor patiënten met (aangeboren) hartafwijkingen, complexe zwangerschappen, beenmerg-stamceltransplantaties of (acute) complicaties bij pasgeborenen en kinderen. Je bent niet alleen toegewijd aan de zorg voor de patiënten, ook bied je emotionele steun en begeleiding aan gezinnen in moeilijke tijden. 

In onze ouder-kind zorg werk je intensief en multidisciplinair samen met collega's. Naast verpleegkundige collega's kan je hierbij denken aan verloskundigen, medisch pedagogische zorgverleners en artsen met diverse specialisaties. De multidisciplinaire samenwerking zorgt ervoor dat we goed kunnen inspelen op de behoeften van ieder gezin.