Nevenwerkzaamheden

Naast je contract bij het LUMC mag je, onder omstandigheden, nevenwerkzaamheden hebben. Liggen deze in het verlengde van je werkzaamheden bij het LUMC, dan moet je er toestemming voor vragen. Je directeur of het bestuur van je divisie beslist of je de toestemming krijgt.

Je moet toestemming vragen voor nevenwerkzaamheden als deze: 

  • in het verlengde liggen van je werkzaamheden bij het LUMC; of
  • je werkzaamheden binnen het LUMC kunnen beïnvloeden; of
  • de belangen van het LUMC kunnen schaden.

Daarbij gaat het zowel om betaalde als onbetaalde werkzaamheden, binnen en buiten werktijd, incidenteel en structureel. Werk je bij een andere organisatie op basis van een overeenkomst of samenwerking met het LUMC? Dan hoort dat bij je gewone werk en is er geen sprake van nevenwerkzaamheden. Je hoeft hier dan ook geen toestemming voor te vragen. Hetzelfde geldt voor werkzaamheden die geen enkele relatie hebben met je werk of de belangen van het LUMC. 

Werk je in deeltijd, dan houdt het LUMC rekening met je specifieke situatie: je mogelijkheden om ander werk te doen, moeten gewaarborgd blijven. Vallen de nevenwerkzaamheden niet binnen de genoemde categorieën, dan hoef je ze niet te melden.
Heb je nevenwerkzaamheden? Vraag hiervoor dan toestemming aan met het formulier Nevenwerkzaamheden (pdf).

Hoe zit het met de inkomsten uit nevenwerkzaamheden?

Krijg je toestemming voor je nevenwerkzaamheden, dan kun je de inkomsten daarvan houden. Heb je een fulltime-contract en verdien je met je nevenwerkzaamheden meer dan € 10.000 per jaar, dan moet je het gedeelte boven de € 10.000 afdragen aan het LUMC. Dat geld gaat naar je afdeling, tenzij je daar andere afspraken over hebt gemaakt met de Raad van Bestuur.

Wie bepaalt of je toestemming krijgt?

Het bestuur van jouw divisie beslist of je de toestemming krijgt. In principe hoor je dat binnen vier weken nadat je het formulier hebt ingeleverd. Je mag tegen deze beslissing bezwaar maken. Bij de behandeling van je melding blijft je privacy gewaarborgd.

Waar vind je meer informatie over nevenwerkzaamheden?

De cao-afspraken over nevenwerkzaamheden staan in de CAO-UMC, artikel 9.3.