Voor u begint

Om uw aanstelling te kunnen afronden hebben wij een aantal gegevens nodig. Een aantal formulieren en documenten is bij elk soort aanstelling nodig. U vindt daarvan een overzicht op deze pagina. Van medewerkers in bepaalde beroepsgroepen vragen wij extra informatie. U leest hierover meer op de pagina Aanvullende aanstellingsvoorwaarden. Leest u de beide pagina’s zorgvuldig door?

Documentatie meenemen of opsturen?

De gevraagde documenten en formulieren kunt u inleveren bij uw aanstellingsgesprek, tenzij anders vermeld wordt. Hoeft u geen aanstellingsgesprek te voeren? Of verblijft u voorafgaand aan uw aanstelling in het buitenland? Stuur de gevraagde documenten dan digitaal naar uw P&O-afdeling. Na aankomst in Nederland/op uw eerste werkdag moet u de originele documenten bij uw P&O-afdeling laten zien.

Let op: zorg voor duidelijke, goed leesbare kopieën of scans van de gevraagd documenten. Foto's van documenten, die met een mobiele telefoon zijn gemaakt, zijn vaak slecht leesbaar en worden door ons niet verwerkt.

Handig: download onze checklist Aanstellingsgesprek

Algemene persoonsgegevens

Voor uw aanstelling bij het LUMC is een aantal persoons- en arbeidsgegevens nodig. Neem daarom het volgende mee:

 • Vragenlijst nieuwe medewerkers (ingevuld en ondertekend, let op: 4 pagina’s)*.
 • ID-bewijs: geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart, géén rijbewijs).
 • ABP-overzicht: heeft u eerder in overheidsdienst gewerkt? Draai dan een overzicht van uw overheidsdienstjaren uit op Mijn ABP .

  Let op
  : het is mogelijk dat niet al uw overheidsdienstjaren op het overzicht staan, zoals militaire dienst. Ook als u eerder uw ABP-pensioen naar een ander pensioenfonds hebt overgeheveld, staan de dienstjaren van de betreffende periode niet op het overzicht. Is uw overzicht incompleet? Lever dan ook de aanstellingsbesluiten/arbeidscontracten in van uw overige aanstellingen in overheidsdienst.
* Wilt u de ingevulde vragenlijst opslaan? Klik dan op 'Printen' en wijzig de bestemming van uw printopdracht in 'opslaan als pdf'.

Verklaring omtrent Gedrag (VOG)

Als u bij het LUMC gaat werken, moet u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen en inleveren. Uw P&O-afdeling zet de aanvraag voor u in gang. U ontvangt daarop een e-mail van Dienst Justis, waarmee u uw VOG zelf digitaal kunt aanvragen. Om uw aanvraag in te dienen heeft u een DigiD nodig. U betaalt uw VOG via iDEAL.

Vraagt u uw VOG zo spoedig mogelijk aan? Het kan 2-4 weken duren voor u uw VOG ontvangt. Zonder VOG is een aanstelling niet mogelijk. Na ontvangst kunt u de originele VOG inleveren bij of opsturen naar uw P&O afdeling. De kosten van de VOG (€33,85) worden bij inlevering vergoed bij de eerste salarisbetaling of, als u geen salaris ontvangt, via de financiële administratie. Kijk voor meer informatie op de pagina Verklaring omtrent Gedrag.

Diploma’s

Uw P&O-adviseur zal ook vragen naar originele diploma’s, certificaten en getuigschriften van opleidingen (of gewaarmerkte kopieën hiervan) die van belang zijn voor uw functie. Neem deze dus mee naar uw aanstellingsgesprek.

Wordt u aangesteld als promovendus en heeft u een HBO- of buitenlands diploma? Vraag dan ontheffing voor de opleidingseis aan bij de decaan via het Toelatingsformulier. Zorg daarnaast ook voor de volgende documenten:

 • gewaarmerkte kopieën van uw bachelor en master diploma, 
 • gewaarmerkte kopieën van uw cijferlijsten, 
 • een verklaring van de promotor die u accepteert als promovendus. 

Zijn uw diploma’s opgesteld in een andere taal dan Nederlands, Engels, Duits of Frans? Zorg dan ook voor gewaarmerkte kopieën van de Engelse vertalingen.  Meer informatie over promoveren in  het LUMC leest u op de pagina van de Graduate School.

Registraties

Vereist de functie die u gaat uitoefenen dat u ingeschreven bent in het register van uw beroepsgroep? Neem dan uw registratiebewijs mee naar het aanstellingsgesprek:

 • BIG-registratie: register van Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg*
 • RGS-registratie: Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten
 • RSV-registratie: Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde
 • Opleidingsregistratie: register van arts-assistenten in opleiding tot specialist (AIOS)
 • BKO-registratie: BasisKwalificatie Onderwijs.               

* Heeft u uw originele BIG-registratiebewijs nog niet, of niet meer? Dan kunt u ook alvast een schermafdruk inleveren van uw registratie in Mijn BIG op de BIG-website waarop de einddatum van uw lopende registratie vermeld staat. Let op: het LUMC vergoed uw registratiekosten alleen als u ook het officiële, papieren document inlevert. Doe dit dus zo snel mogelijk nadat u uw registratiebewijs ontvangen heeft.
 

AGB-registratie

Gaat u een functie als zorgverlener uitoefenen? Dan is een AGB-code (Algemeen Gegevens Beheer-code) voor u verplicht. Heeft u nog geen code? Op de website AGBcode vindt u het aanvraagformulier voor uw beroepsgroep. Neem het ingevulde formulier naar uw aanstellingsgesprek en geef deze aan uw P&O-adviseur. Heeft u al een AGB-code? Neem dan de bevestigingsmail van de AGB-code mee naar het aanstellingsgesprek en geef deze aan uw P&O-adviseur. 

Overzicht van nevenwerkzaamheden

Naast uw aanstelling bij het LUMC mag u, onder omstandigheden, nevenwerkzaamheden hebben. Liggen deze in het verlengde van uw werkzaamheden bij het LUMC? Dan moet u hier toestemming voor vragen. Download het formulier Nevenwerkzaamheden (pdf) of lees verder op de pagina Nevenwerkzaamheden.

Reiskostenvergoeding 

Betaalde medewerkers van het LUMC kunnen gebruik maken van een fiscale vergoeding voor de kosten van uw woon-werkverkeer. Meer informatie daarover vindt u op de pagina Reiskostenregeling woon-werkverkeer. Wilt u deelnemen aan de regeling? Vul dan het aanvraagformulier in en neem het mee naar het gesprek. 

Vergoeding reiskosten sollicitatie- en aanstellingsgesprek

Wilt u een vergoeding ontvangen voor de reiskosten die u (binnen Nederland) voor uw sollicitatie- en aanstellingsgesprekken gemaakt heeft? Vult u dan het aanvraagformulier in en neem dit mee naar uw aanstellingsgesprek.

Gelden er voor u aanvullende aanstellingsvoorwaarden?

Van medewerkers in bepaalde beroepsgroepen vragen wij extra informatie. Lees op de pagina Aanvullende aanstellingsvoorwaarden of deze ook voor u gelden.