Je arbeidsvoorwaardengesprek 

Om je indiensttreding te kunnen afronden hebben wij een aantal gegevens nodig. Op deze pagina lees je hier meer over. 

Documentatie meenemen of opsturen?

De gevraagde documenten en formulieren lever je in bij je arbeidsvoorwaardengesprek, tenzij het anders vermeld wordt. Ben je niet uitgenodigd voor een arbeidsvoorwaardengesprek? Of verblijf je in het buitenland voordat je bij het LUMC in dienst komt? Dan kun je de gevraagde documenten digitaal versturen naar je P&O-afdeling. Na aankomst in Nederland of op je eerste werkdag kun je de originele documenten aan jouw P&O-adviseur laten zien.

Aandachtspunt: zorg voor duidelijke, goed leesbare kopieën of scans van de gevraagd documenten. Foto's van documenten, die met een mobiele telefoon zijn gemaakt, zijn vaak slecht leesbaar en kunnen wij helaas niet verwerken. 

Handig: download onze checklist Aanstellingsgesprek

Algemene persoonsgegevens

Als je in dienst komt bij het LUMC hebben wij een aantal persoons- en arbeidsgegevens nodig. Neem daarom het volgende mee: 

 • Vragenlijst nieuwe medewerkers (ingevuld en ondertekend, let op: 5 pagina’s)*.
 • ID-bewijs: geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart, géén rijbewijs).
 • ABP-overzicht: heb je eerder in overheidsdienst gewerkt? Draai dan een overzicht van je overheidsdienstjaren uit op Mijn ABP .

  Let op
  : het is mogelijk dat niet al je overheidsdienstjaren op het overzicht staan, zoals militaire dienst. Ook als je eerder je ABP-pensioen naar een ander pensioenfonds hebt overgeheveld, staan de dienstjaren van de betreffende periode niet op het overzicht. Is je overzicht incompleet? Lever dan ook de aanstellingsbesluiten/arbeidscontracten in van je overige aanstellingen in overheidsdienst.
* Wil je de ingevulde vragenlijst opslaan? Klik dan op 'Printen' en wijzig de bestemming van uw printopdracht in 'opslaan als pdf'.

Verklaring omtrent Gedrag (VOG)

Als je bij het LUMC komt werken, hebben wij een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van jou nodig. Je P&O-afdeling zet de aanvraag voor je in gang. Vervolgens ontvang jij een e-mail van Dienst Justis, waarmee je de VOG zelf digitaal kunt aanvragen. Om je aanvraag in te dienen heb je een DigiD nodig. Je betaalt de VOG via iDEAL.

Aandachtspunt: Vraag je VOG zo snel mogelijk aan! Het kan namelijk twee tot vier weken duren voor je de VOG ontvangt, en als je de VOG niet op tijd in levert, vervalt je arbeidsovereenkomst automatisch. Na ontvangst kun je de originele VOG inleveren bij of opsturen naar je P&O-afdeling. De kosten van de VOG (€ 33,85) vergoeden wij, bij inlevering, bij de eerste salarisbetaling of, als je geen salaris ontvangt, via de financiële administratie. Kijk voor meer informatie op de pagina Verklaring omtrent Gedrag.

Diploma’s

Je P&O-adviseur vraagt tijdens jouw arbeidsvoorwaardengesprek naar originele diploma’s, certificaten en getuigschriften van opleidingen (of gewaarmerkte kopieën hiervan) die van belang zijn voor je functie. Neem deze dus mee naar het gesprek.

Word je aangesteld als promovendus en heb je een Hbo- of buitenlands diploma? Vraag dan ontheffing voor de opleidingseis aan bij de decaan via het Toelatingsformulier. Zorg daarnaast ook voor de volgende documenten:

 • gewaarmerkte kopieën van je bachelor en master diploma, 
 • gewaarmerkte kopieën van je cijferlijsten, 
 • een verklaring van de promotor die je accepteert als promovendus. 

Zijn je diploma’s opgesteld in een andere taal dan Nederlands, Engels, Duits of Frans? Zorg dan ook voor gewaarmerkte kopieën van de Engelse vertalingen.  Meer informatie over promoveren in het LUMC lees je op de pagina van de Graduate School.

Registraties

Vereist de functie die je bij ons gaat uitoefenen dat je ingeschreven bent in het register van je beroepsgroep? Neem dan je registratiebewijs mee naar het arbeidsvoorwaardengesprek: 

 • BIG-registratie: register van Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg*
 • RGS-registratie: Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten
 • RSV-registratie: Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde
 • Opleidingsregistratie: register van arts-assistenten in opleiding tot specialist (AIOS)
 • BKO-registratie: BasisKwalificatie Onderwijs
 • SKJ-registratie: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd             

* Heb je het originele BIG-registratiebewijs nog niet of niet meer? Dan kan je een schermafdruk inleveren van je registratie in Mijn BIG op de BIG-website waarop de einddatum van je lopende registratie vermeld staat. Let op: het LUMC vergoed je registratiekosten alleen als je ook het officiële papieren document inlevert. Doe dit dus zo snel mogelijk nadat je het registratiebewijs ontvangen hebt.

 

AGB-registratie

Ga je een functie als zorgverlener uitoefenen? Dan is een AGB-code (Algemeen Gegevens Beheer-code) voor jou verplicht. Heb je nog geen code? Op de website AGB-code vind je het aanvraagformulier voor jouw beroepsgroep. Neem het ingevulde formulier mee naar het arbeidsvoorwaardengesprek en geef deze aan je P&O-adviseur. Heb je al een AGB-code? Neem dan de bevestigingsmail van de AGB-code mee naar het arbeidsvoorwaardengesprek en geef deze aan je P&O-adviseur.  

Overzicht van nevenwerkzaamheden

Naast je aanstelling bij het LUMC mag je, onder omstandigheden, nevenwerkzaamheden hebben. Liggen deze in het verlengde van je werkzaamheden bij het LUMC? Dan moet je hier toestemming voor vragen. Download het formulier Nevenwerkzaamheden (pdf) of lees verder op de pagina Nevenwerkzaamheden.

Reiskostenvergoeding 

Betaalde medewerkers van het LUMC kunnen gebruikmaken van een fiscale vergoeding voor de kosten van je woon-werkverkeer. Meer informatie daarover vind je op de pagina Reiskostenregeling woon-werkverkeer. Wil je deelnemen aan de regeling? Vul dan het aanvraagformulier in en neem het mee naar het arbeidsvoorwaardengesprek. 

Vergoeding reiskosten sollicitatie- en aanstellingsgesprek

Wil je een vergoeding ontvangen voor de reiskosten die je (binnen Nederland) voor je sollicitatie- en arbeidsvoorwaardengesprekken gemaakt hebt? Vul dan het aanvraagformulier in en neem dit mee naar je arbeidsvoorwaardengesprek.

Gelden er voor jou aanvullende aanstellingsvoorwaarden?

Van medewerkers in bepaalde beroepsgroepen vragen wij extra informatie. Lees op de pagina Aanvullende indiensttredingsvoorwaarden en informatie of deze ook voor jou gelden.