Reiskostenregeling woon-werkverkeer

Als medewerker van het LUMC ontvang je een fiscale vergoeding voor de kosten van je woon-werkverkeer.

Je krijgt een vergoeding van € 0,19 per gereisde kilometer van -en naar het LUMC. Over deze vergoeding betaal je geen belasting. Tegelijkertijd wordt ditzelfde bedrag afgetrokken van je bruto vakantie- en/of -eindejaarsuitkering. Over dit bedrag betaal je dan geen loonheffing en dát is het belastingvoordeel. De regeling is vrijwillig en geldt voor iedere medewerker met een aanstelling. Het maakt dus niet uit hoe ver je van het LUMC woont.

Rekenvoorbeeld (fictief)

Stel, je betaalt 50% belasting. Bij je salaris ontvang je bruto € 2.000 vakantiegeld, dat is netto ongeveer € 1.000. 

Je maakt gebruik van de fiscale regeling, dan heb je recht op een belastingvrije reiskostenvergoeding van € 1.000. Deze belastingvrije vergoeding ‘ruil’ je met je bruto vakantiegeld.  Zo hoef je maar over € 1.000 van je bruto vakantiegeld belasting te betalen. Na aftrek van 50% belasting houd je dan € 1.500 netto vakantiegeld over. Dat is € 500 meer dan voorheen.