Nevenwerkzaamheden

Naast je contract bij het LUMC mag je, onder omstandigheden, nevenwerkzaamheden hebben. Liggen deze in het verlengde van je werkzaamheden bij het LUMC, dan moet je er toestemming voor vragen. Je directeur of het bestuur van je divisie beslist of je de toestemming krijgt.

Je moet toestemming vragen voor nevenwerkzaamheden als deze: 

  • in het verlengde liggen van je werkzaamheden bij het LUMC; of
  • je werkzaamheden binnen het LUMC kunnen beïnvloeden; of
  • de belangen van het LUMC kunnen schaden.

Daarbij gaat het zowel om betaalde als onbetaalde werkzaamheden, binnen en buiten werktijd, incidenteel en structureel. Werk je bij een andere organisatie op basis van een overeenkomst of samenwerking met het LUMC? Dan hoort dat bij je gewone werk en is er geen sprake van nevenwerkzaamheden. Je hoeft hier dan ook geen toestemming voor te vragen. Hetzelfde geldt voor werkzaamheden die geen enkele relatie hebben met je werk of de belangen van het LUMC. 

Werk je in deeltijd, dan houdt het LUMC rekening met je specifieke situatie: je mogelijkheden om ander werk te doen, moeten gewaarborgd blijven. Vallen de nevenwerkzaamheden niet binnen de genoemde categorieën, dan hoef je ze niet te melden.
Heb je nevenwerkzaamheden? Vraag hiervoor dan toestemming aan met het formulier Nevenwerkzaamheden.