Reiskostenregeling woon-werkverkeer

Als medewerker van het LUMC ontvang je een fiscale vergoeding voor de kosten van je woon-werkverkeer. Je krijgt een vergoeding van € 0,19 per gereisde kilometer van -en naar het LUMC. Over deze vergoeding betaal je geen belasting. Tegelijkertijd wordt ditzelfde bedrag afgetrokken van je bruto vakantie- en/of -eindejaarsuitkering. Over dit bedrag betaal je dan geen loonheffing en dát is het belastingvoordeel. De regeling is vrijwillig en geldt voor iedere medewerker met een aanstelling. Het maakt dus niet uit hoe ver je van het LUMC woont.

Rekenvoorbeeld (fictief)
Stel, je betaalt 50% belasting. Bij je salaris ontvang je bruto € 2.000 vakantiegeld, dat is netto ongeveer € 1.000. 

Je maakt gebruik van de fiscale regeling, dan heb je recht op een belastingvrije reiskostenvergoeding van € 1.000. Deze belastingvrije vergoeding ‘ruil’ je met je bruto vakantiegeld.  Zo hoef je maar over € 1.000 van je bruto vakantiegeld belasting te betalen. Na aftrek van 50% belasting houd je dan € 1.500 netto vakantiegeld over. Dat is € 500 meer dan voorheen.

Wanneer kun je deelnemen aan deze reiskostenregeling?

Je kunt deelnemen aan de reiskostenregeling woon-werkverkeer in de volgende situaties:
  • Je bent medewerker van het LUMC en ontvangt salaris.
  • Je bent oproepkracht met een onregelmatig loon.
  • Je bent (langdurig) arbeidsongeschikt en je salaris wordt door het LUMC doorbetaald.
Je kunt niet deelnemen als je:
  • stagiair bent.
  • een zakgeldvergoeding ontvangt.

Waar moet je verder rekening mee houden?

  • Verandert je reispatroon in de loop van het jaar? Bijvoorbeeld omdat je verhuist, meer of minder dagen gaat werken? Geef deze wijziging dan zo snel mogelijk aan ons door. Zo ben je er zeker dat je de juiste vergoeding ontvangt.
  • Neem je ook deel aan een andere fiscale regeling, zoals de fietsregeling? Dan gebruik je hiervoor mogelijk al een deel van je vakantie- en/of eindejaarsuitkering. Je kan dit deel dan niet meer gebruiken voor de verrekening  van je reiskostenvergoeding.
  • Loopt je dienstverband binnen een jaar af en verwacht je een beroep te moeten doen op een WW-uitkering? Dan kan deze regeling ervoor zorgen dat je eventuele werkeloosheidsuitkering (WW) lager uitvalt.
  • Kun je je reiskosten van je inkomstenbelasting aftrekken? Vergeet dan niet deze reiskostenvergoeding bij de belastingaangifte te vermelden. Over het algemeen ligt dit bedrag hoger dan het maximaal aftrekbare bedrag. Daardoor vervalt de reisaftrek.

Heb je vragen over bovenstaande? Bespreek ze tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek met je P&O-adviseur.

Hoe meld je je aan voor de reiskostenregeling?

Wil je deelnemen aan de reiskostenregeling woon-werkverkeer? Dan moet je eenmalig een formulier invullen en inleveren. Doe je dit niet, dan ontvang je geen vergoeding voor je reiskosten. Tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek vertelt je P&O-adviseur hoe je je kan aanmelden. Ben je een nieuwe medewerker in het LUMC? Lees dan verder op de pagina Nieuwe medewerkers.