Kinderopvang

Heb je kinderen, dan wil je misschien gebruikmaken van kinderopvang. Wij hebben een eigen kinderopvangcentrum, Langhors, maar je kunt ook kiezen voor een andere organisatie.

Al vanaf drie maanden zwangerschap kan je jouw kind bij het LUMC aanmelden voor een kinderopvangplaats in Langhors. Dat is verstandig, omdat er soms wachtlijsten zijn.

Kinderopvang Langhors is voor kinderen van 0 tot 4 jaar. De exploitatie ervan hebben wij uitbesteed aan Smallsteps. Langhors heeft een gemengde groep met in totaal 44 kindplaatsen. Daarvan zijn er 24 beschikbaar op maandag, dinsdag en donderdag, 20 op woensdag en vrijdag. Het centrum is 52 weken per jaar op alle werkdagen geopend. De reguliere dagopvang is van 7.30 tot 18.30 uur. Eventueel is verlengde opvang vanaf 7.00 uur ook mogelijk. 

Kindercentrum Langhors is gevestigd in het Poortgebouw van het LUMC. Het adres is:
Rijnsburgerweg 10
2333 AA Leiden.

Welke regels voor plaatsing hanteert Langhors?

Alle medewerkers van het LUMC kunnen hun kind(eren) bij Langhors aanmelden, maar er geldt een strikt beleid voor de volgorde van toelating. Uitgangspunt daarvan is dat medewerkers die elders moeilijk opvang kunnen vinden vanwege hun wisselende diensten, wel snel bij Langhors terecht moeten kunnen. De volgorde van plaatsing is als volgt:

 1. Tweede en volgende kinderen uit hetzelfde gezin en kinderen die al bij Langhors worden opgevangen, maar van wie de ouders graag uitbreiding of wisseling van de opvangdagen willen.
 2. Kinderen van wie de ouders een functie hebben die gericht is op patiëntenzorg en die:
  a. in volledige wisseldienst werken; of
  b. voor hun werk minstens 2 keer per week gebruik moeten maken van verlengde en/of flexibele opvang.
  Voorwaarde is dat deze kinderen op de wachtlijst staan voor Langhors en nog nergens anders worden opgevangen.
 3. Kinderen van medewerkers uit bovenstaande groepen die tot nu toe in een ander kindercentrum werden opgevangen.
 4. Kinderen van wie de ouders geen functie hebben die gericht is op patiëntenzorg, maar die wel:
  a. in volledige wisseldienst werken; of
  b. voor hun werk minstens 2 keer per week gebruik moeten maken van verlengde en/of flexibele opvang.
  Voorwaarde is dat deze kinderen op de wachtlijst staan voor Langhors en nog nergens anders worden opgevangen.
 5. Kinderen van andere medewerkers die op de wachtlijst voor Langhors staan.
 6. Kinderen van andere medewerkers die nu ergens anders worden opgevangen.

Kosten

Hoeveel de opvang bij Langhors kost, kan je zien op de website van Smallsteps Langhors. Daar vind je een uitgebreide kostencalculator.

Welke vergoeding krijg je voor kinderopvang?

Bij de Belastingdienst kan je kinderopvangtoeslag aanvragen. Hoeveel toeslag je krijgt, hangt onder andere af van je inkomen en van het aantal uren dat de ouder met de baan die het minste aantal uren werkt. Om de toeslag te krijgen, moet je gebruikmaken van een geregistreerde kinderopvangorganisatie, zoals Langhors. Je krijgt geen toeslag voor opvang door bijvoorbeeld een opa en oma of door buren. Meer over de toeslag en hoe je die kunt aanvragen, lees je op de website van de Belastingdienst.

Van het LUMC ontvang je geen vergoeding voor kinderopvang, omdat dit wettelijk via de Belastingdienst geregeld is.

Waar vind je meer informatie?

 • Op de website van Smallsteps Langhors lees je meer over kindercentrum Langhors. Houd voor de tarieven en de aanmeldingsprocedure echter de informatie hierboven aan.
 • Op Rijksoverheid.nl vind je meer informatie over de kinderopvangtoeslag.
 • Ook Belastingdienst.nl biedt veel informatie over de kinderopvangtoeslag.
 • Binnen het LUMC kan je voor vragen over kinderopvang mailen naar Kinderopvang@lumc.nl.
 • Ben je een nieuwe medewerker in het LUMC? Lees dan verder op de pagina Nieuwe medewerkers.