Nulurencontract

Je hebt een nulurencontract bij het LUMC als je als uurloner en op tijdelijke en flexibele basis werkt. Als oproepkracht word je opgeroepen om te werken als je inzet nodig is.

Het aantal uur dat je werkt, is niet vastgelegd en kan van week tot week verschillen. Met je leidinggevende of je poolmanager spreek je af op welke dagen, perioden en tijden je inzetbaar bent. Als je leidinggevende je op deze uren oproept, dan ben je verplicht om te komen werken. Je wordt minimaal 24 uur van te voren opgeroepen. Anderzijds kan het ook voor komen dat je niet opgeroepen wordt.

Vergoeding voor onregelmatige diensten

Draai je diensten buiten de normale werktijden, dan ontvang je een onregelmatigheidstoeslag bovenop je loon. Deze toeslag bedraagt:

  • 47% op maandag t/m vrijdag tussen 00.00 en 07.00 uur en na 20.00 uur;
  • 47% op zaterdag tussen 00.00 en 08.00 uur en na 12.00 uur;
  • 72% op zon- en feestdagen.

Pauzes niet doorbetaald

Je pauzes worden afgetrokken van je diensten. Dit gebeurt automatisch als jouw planner gebruikmaakt van roostercodes. Hierbij worden de volgende pauzes van je uren afgetrokken:

  • een half uur als je 5,5 tot 9 uur hebt gewerkt;
  • driekwartier als je meer dan 9 uur hebt gewerkt;
  • een uur als je meer dan 11 uur hebt gewerkt.

Loon als je ziek bent

Werk je volgens een nulurencontract en word je ziek, dan heb je recht op het loon dat je gemiddeld hebt ontvangen in de 12 maanden voordat je ziek werd. Ben je nog geen 12 maanden in dienst, dan geldt het gemiddelde loon over het tijdvak dat je in dienst bent geweest. Je hebt recht op doorbetaling bij ziekte zolang je ziek bent, tot maximaal twee jaar. Ben je langer dan twee jaar ziek, dan kan je een uitkering aanvragen bij UWV. 

Vakantie en vakantiegeld

Bij een nulurencontract krijg je je vakantie-uren een keer per jaar uitbetaald. Over de uren die je werkt, bouw je bovendien 8% vakantiegeld op. Dit wordt elk jaar uitbetaald bij je salaris in mei.

Meer informatie

Je vindt de cao-afspraken over het nulurencontract in de CAO-UMC, artikel 2.4.2.1.