Aanvullende voorwaarden bij indiensttreding

Functies en opleidingen in de directe patiëntenzorg (algemeen)

Ga je werken of een opleiding volgen in de directe patiëntenzorg? Dan moeten we vaststellen of er in jouw functie gezondheidsrisico’s voor je zijn. Daarvoor hebben we de volgende documenten nodig:

 • een ingevulde en ondertekende Verklaring eigen gezondheid
 • een kopie van je vaccinatieboekje met gegevens over hepatitis B-vaccinatie (datum en titeruitslag)
 • een kopie van je vaccinatiegegevens, op te vragen via het RIVM 

Ga je werken of een opleiding volgen in de directe patiëntenzorg? Dan moeten we vaststellen of er in jouw functie gezondheidsrisico’s voor je zijn. Daarvoor hebben we de volgende documenten nodig:

 • een ingevulde en ondertekende Verklaring eigen gezondheid
 • een kopie van je vaccinatieboekje met gegevens over hepatitis B-vaccinatie (datum en titeruitslag)
 • een kopie van je vaccinatiegegevens, op te vragen via het RIVM 

Mail deze documenten naar vgmgezond@lumc.nl. Van de afdeling Gezondheid ontvang je meer informatie over het vervolg van het intrede onderzoek. 

Medische Keuring

Naast de Verklaring Eigen Gezondheid (VEG) is voor de volgende functies ook een medische keuring verplicht. Deze keuring is gericht op het voorkomen van infecties. Zonder afronding van het onderzoek en goedkeuring door de bedrijfsarts is een arbeidsovereenkomst niet mogelijk:

 • Snijdend specialist (in opleiding) o.m. chirurg, orthopeed, KNO arts, gynaecoloog, uroloog
 • OK-assistent (i.o.)
 • SEH arts + verpleegkundige (i.o.)
 • Verloskundige (i.o.)
 • Tandarts en Orthodontist (i.o.)
 • Mondhygiënist (i.o.)
 • Physician assistant van bovenstaande afdelingen
 • Werker met vacciniavirus 
 • Radiologisch werker categorie A
 • Ademluchtmaskerdragers 

MRSA-screening: alvast zelf doen?

Heb je bij het invullen van de Verklaring Eigen Gezondheid één van de vijf vragen over MRSA met ja beantwoord? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de afdeling Gezondheid (071-5268015) voor het afnemen van MRSA screeningskweken. Doe dit uiterlijk 4 weken vòòr je eerste werkdag in het LUMC.

Je mag niet werken in de directe patiëntenzorg tot je deze test hebt ondergaan en deze een negatief resultaat heeft opgeleverd. Je kunt ervoor kiezen voor je vertrek naar Nederland zelf alvast een MRSA-screening te laten uitvoeren. Als deze negatief uitvalt en niet ouder is dan 14 dagen, mag je alvast in het LUMC aan het werk. Op de afdeling Gezondheid zullen echter opnieuw MRSA-screeningskweken worden afgenomen. 

MRI-screening

Ga je werken in MR-ruimtes? Vul dan het screeningsformulier in en stuur dit op naar de afdeling Veiligheid, Gezondheid en Milieu via e-mailadres secretariaat_vgm@lumc.nl. De bedrijfsarts beoordeelt aan de hand van de screening of je veilig in de MR-ruimten kunt werken. Bij een contra-indicatie voor het werken in MR-ruimtes, neemt de bedrijfsarts contact met je op.

Arts-assistenten

Voor de arts-assistenten (AIOS en ANIOS) geldt in het LUMC de Instructie Arts-assistenten en de regeling Supervisie Arts-assistenten. Word je als arts-assistent aangesteld? Dan word je geacht deze regelingen te kennen.

Onderzoekers in Opleiding / promovendi

Krijg je een arbeidsovereenkomst als onderzoeker in opleiding (OIO), dan is het OIO reglement van toepassing. In dit reglement zijn specifieke afspraken over je contract, opleiding en begeleiding, beoordeling, arbeidsvoorwaarden en het einde van de opleiding vastgelegd. Lees dit reglement goed door. 

Krijg je een arbeidsovereenkomst als onderzoeker in opleiding (OIO), dan is het OIO reglement van toepassing. In dit reglement zijn specifieke afspraken over je contract, opleiding en begeleiding, beoordeling, arbeidsvoorwaarden en het einde van de opleiding vastgelegd. Lees dit reglement goed door. 

Neem naar het arbeidsvoorwaardengesprek je originele masterdiploma en cijferlijsten of een gewaarmerkte kopie daarvan mee. Heb je een ander diploma dan een Nederlandse universitaire Master? Dan gelden voor jou aanvullende voorwaarden. Je leest hier meer over onder Diploma’s op de pagina Voor je eerste dag.

Wetenschappelijk onderzoekers

Ga je wetenschappelijk onderzoek voor het LUMC verrichten, al dan niet aangesteld als onderzoeker? Dan geldt voor jou de informatie over Wetenschappelijke Integriteit in het LUMC.

Medewerkers met een nul-urencontract (uurloner)

Krijg je een arbeidsovereenkomst als medewerker met een nul-urencontract (uurloner)? Dan gelden voor jou ook de volgende bijzondere arbeidsvoorwaarden. Daarnaast zijn uiteraard ook de reguliere arbeidsvoorwaarden voor jou van toepassing.