Medische Keuring

Afhankelijk van je functie bij het LUMC of als je bedrijfshulpverleningstaken (BHV) gaat verrichten, kun je medisch gekeurd worden. Onze afdeling Gezondheid is verantwoordelijk voor de uitvoering. Tijdens de keuring kijkt de bedrijfsarts alleen naar je huidige geschiktheid voor de functie en onderzoekt niet meer dan nodig is. En wij betalen deze keuringskosten. 

Je kunt medisch gekeurd worden als je solliciteert naar een functie:

 • die lichamelijk belastend is; daarbij is er een risico van arbeidsongeschiktheid en beroepsziekte;
 • waarbij een veiligheidsrisico aan de orde is; daarbij gaat het om de veiligheid van jezelf, maar ook om die van collega's, patiënten, studenten en bezoekers.

Een medische keuring is standaard voor:

 • leerling-verpleegkundigen
 • leerling-anesthesieassistenten
 • leerling-radiodiagnostisch laboranten
 • leerling-operatieassistenten
 • radiologisch werkers, categorie A
 • persluchtmaskerdragers
 • vacciniawerkers
 • sterilisatiemedewerkers A en B
Daarnaast zijn er functies waarvoor een beperktere keuring nodig is. In deze keuring wordt alleen onderzocht of je voldoende gevaccineerd bent tegen hepatitis B. Deze keuring is verplicht voor medewerkers die regelmatig met bloed in aanraking komen, zoals:
 • snijdend specialisten, waaronder chirurgen, kno-artsen, gynaecologen en dermatologen
 • verloskundigen
 • OK-medewerkers
 • anesthesisten en anesthesieverpleegkundigen.

Tot slot kun je gekeurd worden als je bedrijfshulpverleningstaken (BHV) gaat verrichten. Deze keuring wordt na een aantal jaren herhaald. De andere keuringen zijn eenmalig.

Wat houdt een medische keuring in?

De inhoud van de keuring hangt af van de functie waarnaar je solliciteert en jouw gezondheidssituatie. Vaak beantwoord je eerst een vragenlijst, die je vervolgens samen met de bedrijfsarts bespreekt. Soms is ook een eenvoudig lichamelijk onderzoek nodig. Dit kan een onderzoek van de rug of de gewrichten zijn, maar ook een oog- of gehoortest. Word je medisch gekeurd vanwege BHV-taken, dan moet je een fietsproef doen. Hiermee wordt getest hoeveel inspanning je aankunt.

Wat gebeurt er met de uitslag van een medische keuring?

Je ontvangt binnen 14 dagen als eerste de uitslag van de medische keuring. Is de uitslag negatief, dan krijg je twee dagen de tijd om je terug te trekken uit de sollicitatieprocedure. In dat geval wordt de keuringsuitslag niet aan de afdeling doorgegeven.
Bij een negatieve uitslag kun je ook kiezen voor een herkeuring. Een verzoek tot herkeuring moet je binnen 14 dagen indienen bij je directeur of manager bedrijfsvoering. Deze herkeuring wordt altijd door een andere bedrijfsarts verricht.
Jouw (aanstaande) afdeling krijgt alleen de uiteindelijke uitslag in de termen: ‘goedgekeurd’, ‘niet goedgekeurd’ of ‘goedgekeurd onder voorwaarden’. Krijg je de functie niet, dan worden je medische gegevens vernietigd.

Welke rechten heb je bij een medische keuring?

Je hebt recht op informatie over het doel en de inhoud van de keuring. Daarnaast krijg je als eerste de uitslag te horen en heb je recht op een herkeuring.
Je privacy is goed beschermd. Wij hebben onze werkwijze afgestemd op de Wet Persoonsgegevens. Op basis hiervan mag je altijd je medisch dossier inzien. Ook vraagt de bedrijfsarts eerst je toestemming voordat hij medische informatie aan andere artsen vraagt.

Welke plichten heb je bij een medische keuring?

Je moet eerlijk de gevraagde informatie geven. Dat is alleen informatie die de bedrijfsarts nodig heeft om je huidige geschiktheid voor de functie te bepalen. Andere informatie mag je weigeren te geven.

Kosten

De medische keuring is kosteloos voor jou. Eventueel kun je een reiskostenvergoeding aanvragen. Je krijgt de kosten vergoed op basis van openbaar vervoer 2e klasse.

Waar vind je meer informatie?

 • Meer informatie over medische keuringen vindt u in de folder Medische keuringen.
 • Je kunt ook meer informatie vragen bij de afdeling Gezondheid.