Aanvullende aanstellingsvoorwaarden

Ga je werken in een- of meer van onderstaande categorieën? Dan gelden er aanvullende aanstellingsvoorwaarden.

Functies en opleidingen in de directe patiëntenzorg (algemeen)

Ga je werken of een opleiding volgen in de directe patiëntenzorg, dan ben je verplicht de eigen verklaring ten behoeve van de afdeling Gezondheid in te vullen. Deze mail je naar secretariaat_vgm@lumc.nl. Hierbij voeg je ook een kopie van je vaccinatieboekje toe met gegevens over je hepatitis B vaccinatie (datum en titeruitslag). 

Nadat je de eigen verklaring hebt opgestuurd, ontvang je meer informatie over het vervolg van de medische keuring door de afdeling Gezondheid.

Medische Keuring

Naast de eigen verklaring is voor de volgende functies ook een medische keuring verplicht. Deze keuring is gericht op preventie van infectierisico's. Zonder afronding van het onderzoek en goedkeuring door de bedrijfsarts is een aanstelling niet mogelijk:

 • Arts-assistenten (al dan niet in opleiding);
 • Snijdend specialist (al dan niet in opleiding): zoals chirurg, KNO-arts, gynaecoloog, dermatoloog;
 • Radiodiagnostisch medewerker categorie A;
 • Anesthesioloog;
 • Perfusionist;
 • Operatie-assistent;
 • Anesthesiemedewerker;
 • Verloskundige;
 • Medewerker Centrale Sterilisatie Dienst;
 • Leerlingen: verpleegkunde, operatie-assistent, anesthesiemedewerker, radiodiagnostisch laborant, leerling CSD;
 • Persluchtmaskerdrager bij de bedrijfshulpverlening;
 • Vacciniawerker: medewerker die onderzoek verricht  met het vacciniavirus.

MRSA-keuring: alvast zelf doen?

Heb je voorafgaand aan je dienstverband in het LUMC twee maanden of langer in een buitenlands ziekenhuis gewerkt? Dan roept de bedrijfsarts je op voor een MRSA-screening. Je mag niet werken in de directe patiëntenzorg tot je deze test hebt ondergaan en deze een negatief resultaat heeft opgeleverd. Je kunt ervoor kiezen voor je vertrek naar Nederland zelf alvast een MRSA-screening te laten uitvoeren. Als deze negatief uitvalt en niet ouder is dan een week, mag je alvast aan het werk. De bedrijfsarts zal je echter alsnog oproepen voor de definitieve test.

MRI-screening

Ga je werken in MR-ruimtes? Vul dan het screeningsformulier in en stuur dit op naar de afdeling Veiligheid, Gezondheid en Milieu via e-mailadres secretariaat_vgm@lumc.nl. De bedrijfsarts beoordeelt aan de hand van de screening of je veilig in de MR-ruimten kunt werken. Bij een contra-indicatie voor het werken in MR-ruimtes, neemt de bedrijfsarts contact met je op.

Arts-assistenten

Voor de arts-assistenten (AIOS en ANIOS) geldt in het LUMC de Instructie Arts-assistenten en de regeling Supervisie Arts-assistenten. Word je als arts-assistent aangesteld? Dan word je geacht deze regelingen te kennen.

Onderzoekers in Opleiding / promovendi

Word je aangesteld als onderzoeker in opleiding (OIO), dan is het OIO reglement van toepassing. In dit reglement zijn specifieke afspraken over de aanstelling, opleiding en begeleiding, beoordeling, arbeidsvoorwaarden en het einde van de opleiding vastgelegd. Lees dit reglement goed door te lezen. 

Neem naar het aanstellingsgesprek je originele masterdiploma en cijferlijsten of een gewaarmerkte kopie daarvan mee. Heb je een ander diploma dan een Nederlandse universitaire Master? Dan gelden voor jou aanvullende voorwaarden. Je leest hier meer over onder Diploma’s op de pagina  Voor je begint.

Wetenschappelijk onderzoekers

Ga je wetenschappelijk onderzoek voor het LUMC verrichten, al dan niet aangesteld als onderzoeker? Dan geldt voor jou de informatie over Wetenschappelijke Integriteit in het LUMC.

Medewerkers met een nul-urencontract (uurloner)

Word je aangesteld als medewerker met een nul-urencontract (uurloner)? Dan gelden voor jou ook de volgende bijzondere arbeidsvoorwaarden. Daarnaast zijn uiteraard ook de reguliere arbeidsvoorwaarden voor jou van toepassing.