Aanvullende aanstellingsvoorwaarden

Gaat u werken in een of meer van onderstaande categorieën? Dan gelden aanvullende aanstellingsvoorwaarden.

Functies en opleidingen in de directe patiëntenzorg (algemeen)

Gaat u werken of een opleiding volgen in de directe patiëntenzorg, dan bent u verplicht de eigen verklaring ten behoeve van de afdeling Gezondheid in te vullen. Deze mailt u naar secretariaat_vgm@lumc.nl. Hierbij voegt u ook een kopie van uw vaccinatieboekje toe met gegevens over uw hepatitis B vaccinatie (datum en titeruitslag).

Nadat u de eigen verklaring heeft opgestuurd, ontvangt u meer informatie over het vervolg van de medische keuring door de afdeling Gezondheid.

Medische Keuring

Naast de eigen verklaring is voor de volgende functies ook een medische keuring verplicht. Deze keuring is gericht op preventie van infectierisico's. Zonder afronding van het onderzoek en goedkeuring door de bedrijfsarts is een aanstelling niet mogelijk:

 • Arts-assistenten (al dan niet in opleiding);
 • Snijdend specialist (al dan niet in opleiding): zoals chirurg, KNO-arts, gynaecoloog, dermatoloog;
 • Radiodiagnostisch medewerker categorie A;
 • Anesthesioloog;
 • Perfusionist;
 • Operatie-assistent;
 • Anesthesiemedewerker;
 • Verloskundige;
 • Medewerker Centrale Sterilisatie Dienst;
 • Leerlingen: verpleegkunde, operatie-assistent, anesthesiemedewerker, radiodiagnostisch laborant, leerling CSD;
 • Persluchtmaskerdrager bij de bedrijfshulpverlening;
 • Vacciniawerker: medewerker die onderzoek verricht  met het vacciniavirus.

MRSA-keuring: alvast zelf doen?

Heeft u voorafgaand aan uw dienstverband in het LUMC twee maanden of langer in een buitenlands ziekenhuis gewerkt? Dan roept de bedrijfsarts u op voor een MRSA-screening. U mag niet aan het werk in de directe patiëntenzorg tot u deze test heeft ondergaan en deze een negatief resultaat opleverde. U kunt ervoor kiezen voor uw vertrek naar Nederland zelf alvast een MRSA-screening te laten uitvoeren. Als deze negatief uitvalt en niet ouder is dan een week, mag u alvast aan het werk. De bedrijfsarts zal u echter toch oproepen voor de definitieve test.

MRI-screening

Gaat u werken in MR-ruimtes? Vult u dan het screeningsformulier in en stuur dit op naar de afdeling Veiligheid, Gezondheid en Milieu via e-mailadres secretariaat_vgm@lumc.nl. De bedrijfsarts beoordeelt aan de hand van de screening of u veilig in de MR-ruimten kunt werken. Bij een contra-indicatie voor het werken in MR-ruimtes, neemt de bedrijfsarts contact met u op.

Arts-assistenten

Voor de arts-assistenten (AIOS en ANIOS) geldt in het LUMC de Instructie Arts-assistenten en de regeling Supervisie Arts-assistenten. Wordt u als art-assistent aangesteld? Dan wordt u geacht deze regelingen te kennen.

Onderzoekers in Opleiding / promovendi

Wordt u aangesteld als Onderzoeker in opleiding (OIO), dan is het OIO reglement van toepassing. In het reglement zijn specifieke afspraken over de aanstelling, opleiding en begeleiding, beoordeling, arbeidsvoorwaarden en het einde van de opleiding vastgelegd. U dient dit reglement goed door te lezen.

Neemt u naar het aanstellingsgesprek uw originele masterdiploma en cijferlijsten of een gewaarmerkte kopie daarvan mee. Heeft u een ander diploma dan een Nederlandse universitaire Master? Dan gelden voor u aanvullende voorwaarden. U leest hier meer over onder Diploma’s op de pagina Voor u begint.

Wetenschappelijk onderzoekers

Gaat u wetenschappelijk onderzoek voor het LUMC verrichten, al dan niet aangesteld als onderzoeker? Dan geldt voor u de informatie over Wetenschappelijke Integriteit in het LUMC.

Medewerkers met een nul-urencontract (uurloner)

Wordt u aangesteld als medewerker met een nul-urencontract (uurloner)? Dan gelden voor u ook de volgende bijzondere arbeidsvoorwaarden. Daarnaast zijn uiteraard ook de reguliere arbeidsvoorwaarden voor u van toepassing.