Decaan

Pancras Hogendoorn

Strategie: dát is waar het om draait binnen de Raad van Bestuur: “Nadat de strategie bepaald is, is het mijn taak om mensen in hun kracht te zetten”, vertelt Pancras Hogendoorn, lid van de Raad van Bestuur en hoogleraar Pathologie.

Als je de juiste mensen binnenhaalt en ze in hun kracht zet, hoef je ze niet aan het handje vast te houden: “Ik hoef een kok niet te vertellen hoe hij moet koken.” En dat geldt ook voor de wetenschappers die Pancras vanuit zijn portefeuille Onderzoek aan wil trekken: “Ik moet het mogelijk maken dat een wetenschapper zijn dromen waar kan maken; dat hij kan excelleren binnen de strategie van het huis.”

Onderzoekende, nieuwsgierige en passievolle persoonlijkheden

En in de zoektocht naar de juiste onderzoekers wereldwijd is het zijn van een wetenschapper niet het belangrijkste: “Nee, het gaat om het hebben van een onderzoekende persoonlijkheid. Dat je wilt werken in een omgeving waarbij we vandaag dingen anders willen dan gisteren. Het moet een missie zijn om te proberen elke dag wat nieuws te ontdekken.” En dat betekent dat wetenschappers niet bang zijn om onbegane paden te betreden. Niet voor niets is nieuwsgierigheid een van de kernwaarden van het LUMC.

Die onderzoekende persoonlijkheid is nauw verwant met een passie voor het vak, want zoals Pancras zegt: “Geneeskunde beoefen je in de volle breedte met je hoofd, je hart en je handen. Als een van de drie niet klopt, dan moet je je niet met geneeskunde bezighouden.” En die mindset is wat past bij een onderzoeker die een verschil hoopt te maken in zijn vak; een onderzoeker die zichzelf altijd de vraag stelt: ‘hoe zit dit nou precies?’ “Het is onze taak om nieuwsgierigheid te bevorderen en te faciliteren”, aldus Pancras.

 

"Het is onze taak nieuwsgierigheid te faciliteren"

Pancras Hogendoorn

Het doel van onderzoek en onderwijs

In het LUMC staan patiënten en het verbeteren van de patiëntenzorg centraal: “Met onderzoek willen we bijdragen aan het begrijpen van ziektes en aan het ontwerpen van nieuwe gezondheidsbevorderende therapieën.” Pancras draagt er daarom zorg voor dat mensen ieder jaar weer hun beste energie besteden aan geneeskunde en daaraan verwante gebieden. Hij wil een omgeving creëren waarin medewerkers het beste uit zichzelf kunnen en willen halen, en hun leven lang willen blijven leren.

Onderzoek en onderwijs zijn onmisbaar voor de vooruitgang die het LUMC nastreeft: “De anatomie van de mens verandert niet. Alles daaromheen is echter constant in beweging. De sector verandert en verbetert continu.” Het is daarom belangrijk dat nieuwe ontdekkingen opgenomen worden in onderwijs en overgedragen worden aan nieuwe generaties wetenschappers. We leiden de artsen en onderzoekers van de toekomst op.

Geluk zit in de kleine dingen

Ook als hoogleraar Pathologie put Pancras veel geluk uit de waardevolle en belangrijke momenten met en voor zijn studenten: “Ik kan ontzettend blij worden van het lezen van een mooie paper die uit ons huis komt. Of wat te denken van iemand die promoveert of zijn/haar master behaalt, de trots van de familie, de blijdschap. Dat zijn bijzondere momenten. We richten ons vaak op de grote dingen van het leven, maar we moeten soms ook stilstaan bij de kleine dingen.

De waarde van het LUMC

Het LUMC zoekt de mix tussen onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg. Je werkt uiteindelijk naar producten die de mens beter maken en dat doen we samen met alle medewerkers: “Het cruciale is dat we oog hebben voor hoe al die verschillende achtergronden daaraan bijdragen. De mix van alle medewerkers moet in één akkoord klinken.”

Bovendien werk je in een steeds meer internationaal wordende setting: “We zijn in staat mensen van over de hele wereld hier een podium te bieden om hun passie uit te oefenen. We hebben een unieke setting met een hoogwaardige infrastructuur. Je kunt hier de ‘fancy’ dingen doen.” En de internationale werving wordt mede gestimuleerd door de Graduate School van het LUMC, waarmee getracht wordt de beste mensen naar Leiden te halen. De Graduate School kent ook samenwerkingen met het bedrijfsleven, Leiden BioScience Park en Universiteit Leiden: “Dit alles maakt het een erg aantrekkelijk ecosysteem.”

Word jij mijn nieuwe collega?