Combineren werk en privé

Deeltijd
Het is ook mogelijk om in deeltijd bij ons te werken. Hierdoor kun je werk en privé makkelijk combineren. En ook wanneer je (thuis)situatie verandert, bijvoorbeeld door gezinsvorming, is het mogelijk om je werkuren in overleg aan te passen. 


Gezinsleven
Waar mogelijk richten wij het werk zo in dat onze medewerkers het werk goed kunnen combineren met hun gezinsleven. Zo heb je recht op zwangerschapsverlof volgens de wettelijke normen en hebben wij een ruimere regeling voor kraamverlof en adoptieverlof. Ook mag je ouderschapsverlof opnemen.