Combineren werk en privé

Een fulltime werkweek telt bij ons 36 tot 48 uur. Op basis van een jaarurensystematiek, rekenen we per jaar uit hoeveel uur u werkt. Vervolgens maken we afspraken over de verdeling van die uren over het jaar. Dat geeft medewerkers extra flexibiliteit om in overleg met hun leidinggevende afspraken over werktijden te maken. Het LUMC biedt medewerkers ook de mogelijkheid om in deeltijd te werken. Hierdoor kunt u werk en zorg makkelijk combineren.