LUMC-strategie 2018-2023

Population health

Het LUMC kiest voor een herkenbaar profiel, dat aansluit bij de grote vraagstukken uit de maatschappij en van onze patiënten. We kiezen daarom voor drie maatschappelijke speerpunten: population health, regeneratieve geneeskunde en oncologie.

De gezondheidszorg staat onder druk door maatschappelijke en demografische ontwikkelingen. Van umc’s wordt in toenemende mate gevraagd dat zij naast innovaties in de academische zorg bijdragen aan oplossingen om de zorg ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. Mede daarom richt het LUMC zich op population health. Het LUMC verstaat onder population health: het bestuderen van de transitie van gezondheid naar ziekte in de populatie en onderzoek hoe de kans op ziekte verkleind kan worden. Daarbij worden interventies om de gezondheid van mensen te bevorderen ontwikkeld en getoetst. Vanwege het maatschappelijk belang en de kansen in de regio kiest het LUMC voor een krachtige ontwikkeling hiervan.

Er is een goede start gemaakt met population health binnen LUMC-Campus Den Haag, in samenhang met onderzoeksgroepen van het LUMC en de Universiteit Leiden. Wij richten ons hierbij op bevordering van de gezondheid van grote groepen mensen met een vergelijkbaar profiel, gebruikmakend van informatie afkomstig uit grote hoeveelheden gegevens (Data Analytics). Met ons nieuwe Leiden Controlled Human Infection Center (L-CHIC) zoeken we oplossingen voor infectieziekten, die een serieuze bedreiging vormen voor onze volksgezondheid.