Vrienden Stichting

Club van 1000

Als vriend maakt u deel uit van de nieuwe vriendenkring van de LUMC Vrienden Stichting via de Club van 1000. Voor een bijdrage van € 1000 bent u vriend van deze club voor het jaar 2022. In 2022 komt uw bijdrage geheel ten goede aan het ‘Magie & Illusie’-onderzoek.

Magie & Illusie onderzoek (WAKZ)

Kinderen die in het ziekenhuis komen, kunnen angstig zijn en last hebben van stress. Het Willem-Alexander Kinderziekenhuis (WAKZ), het kinderziekenhuis van het LUMC, staat voor kindvriendelijke zorg. Het WAKZ wil samen met de bekende illusionist Victor Mids en met Andrea Evers en Henriët van Middendorp (van de afdeling Gezondheids, Medische en Neuropsychologie van de Universiteit Leiden) wetenschappelijk onderzoeken of de inzet van magie en illusie voor afleiding en een gevoel van controle kan zorgen. Zij willen bekijken of zieke kinderen hierdoor beter kunnen omgaan met pijn, stress en angst. Een dergelijk onderzoek kost geld. Lees meer.

Voordelen voor u:

  • U helpt zieke kinderen hun behandeling beter te laten doorstaan door magie en illusie.
  • U helpt zieke kinderen beter om te gaan met pijn, stress en angst.
  • U ontvangt in 2022 één keer het VriendenNieuws waarmee we u op de hoogte houden van de voortgang van het ‘Magie & Illusie’-onderzoek.
  • U vergroot uw maatschappelijke bijdrage.

Uw steun

Als u vriend wilt worden, kunt u uw bijdrage van € 1.000 overmaken naar bankrekeningnummer IBAN NL40 INGB 0007 5221 35 ten name van de LUMC Vrienden Stichting met omschrijving Club van 1000. De LUMC Vrienden Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). U mag uw gift, onder voorwaarden, aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.