LUMC Huisstijl

Het LUMC is een modern en kwalitatief hoogwaardig universitair medisch centrum. Onze kernwaarden zijn betrouwbaarheid, openheid en betrokkenheid. Via de huisstijl is de identiteit van het LUMC zichtbaar in vorm en beeld. De huisstijlregels en richtlijnen vindt u hier.

Huisstijlrichtlijnen

De huisstijl komt terug in alle communicatie-uitingen, zowel intern als extern. Het laat zien wie we zijn en waar we voor staan. Er gelden vaste afspraken voor de toepassing van het logo, het kleurgebruik, de te hanteren typografie, vlakverdeling, beeld, papier en vormkenmerken.

Bekijk het LUMC huisstijlhandboek voor uitgebreide richtlijnen en voorbeelden van de huisstijl.

Contact

Wilt u meer weten over specifieke huisstijlrichtlijnen? Neem dan contact op met directoraat Communicatie: