Waar is het LUMC goed in?

Het LUMC is primair een kennisinstelling. De patiëntenzorg vindt plaats in samenhang met onderzoek en onderwijs. Dit betekent dat het accent ligt op bijzondere zorg.

Topklinische zorg

Het LUMC levert topklinische zorg. Dat is zorg die alleen mag worden uitgevoerd in een ziekenhuis dat daarvoor van de minister toestemming heeft verkregen, door middel van de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen.

Topreferente zorg

Daarnaast levert het LUMC zorg voor patiënten met een bijzondere aandoening, topreferente zorg. Topreferente zorg is duur. Daarom geeft de overheid de UMC's extra geld. Zo kunnen de UMC's ervoor zorgen dat ook patiënten met bijzondere of gecompliceerde aandoeningen altijd ergens in Nederland de juiste zorg krijgen. Nu, maar ook in de toekomst.

Een overzicht van topreferente zorg van het LUMC vindt u in de TRF-portal van de NFU.