Bestuurskosten

Het LUMC gaat verantwoordelijk om met de (publieke) middelen voor de zorg en maakt haar uitgaven controleerbaar. Daarom maakt het LUMC de kosten van de leden van de Raad van Bestuur openbaar. Deze kosten zijn uitgaven die zij maken om hun werk goed te kunnen doen.

Overzicht bestuurskosten per kwartaal

Elk kwartaal publiceert het LUMC de kosten op de website. Alleen de kosten die samenhangen met de functie worden openbaar gemaakt. Denk hierbij aan kosten voor literatuur, dagbladen en tijdschriften, voor verblijf tijdens dienstreizen in binnen- en buitenland, het ontvangen van gasten en een deel van de reiskosten.

Niet alle kosten openbaar

Het LUMC maakt een aantal kosten niet openbaar, namelijk bedrijfsvoeringskosten: kosten van zaken waar alle andere overheidswerknemers ook over beschikken (bijvoorbeeld werkkamer en computer op de werkplek of kantoorbenodigdheden); en uitgaven die de leden van de Raad van Bestuur betalen uit hun vaste onkostenvergoeding of privé-uitgaven die zij zelf betalen.

Kostenoverzicht per functionaris

Het LUMC publiceert de kostendeclaraties per functionaris. Het verzamelen van de gegevens kost enige tijd. Daarom vindt u de gegevens over elk kwartaal aan het eind van de daaropvolgende maand.