Reactie LUMC op artikel NOS.nl van 18 juni 2019

18 June 2019• NEWSITEM

NOS.nl publiceerde eerder vandaag een artikel over de patiëntveiligheid op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het LUMC. Artsen en verpleegkundigen spreken hierin anoniem hun zorgen uit over de grote drukte op de afdeling die de patiëntenzorg volgens hen in gevaar brengt.

Het LUMC herkent de capaciteitsproblematiek en probeert deze, in nauwe samenwerking met de medewerkers, aan te pakken. Er is een voortdurende dialoog tussen leiding, leidinggevenden en medewerkers van het LUMC en de SEH in het bijzonder gaande, waarbij de borging van de patiëntveiligheid van het allergrootste belang is. Samen met zorgpartners in de hele regio, zoals andere ziekenhuizen, ambulancediensten, huisartsenposten en patiëntenverenigingen, kijken we naar de instroom, het verblijf en de uitstroom van patiënten. Hier is ook het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) van belang, waarin we overleggen en afspraken maken om ervoor te zorgen dat patiënten met een acute zorgvraag zo snel mogelijk op de juiste plaats de juiste zorg ontvangen.

Het sterfgeval waarnaar in het artikel wordt verwezen is conform de daarvoor opgestelde criteria gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Intern is een onderzoek gestart. Hieruit moet blijken of het incident daadwerkelijk moet worden aangemerkt als calamiteit in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Het onderzoek loopt nog, het is daarom te vroeg om conclusies te trekken. We hebben vooralsnog geen aanleiding om te veronderstellen dat ‘overcrowding’ te maken heeft met dit incident. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek treffen we verbetermaatregelen.

Lees hier het volledige artikel van Nieuwsuur en de reactie van het LUMC op de eerder door Nieuwsuur gestelde vragen.

Stay informed on the latest news of the Leiden University Medical Center, and sign up for our biweekly newsletter or subscribe to our LUMC Magazine.