Oncologie (speerpunt)

Oncologie is 1 van de 3 maatschappelijke speerpunten van het LUMC. Het LUMC Oncologie Centrum (LOC) bundelt kankerzorg en kankeronderzoek. We willen het maatschappelijke probleem dat kanker is verminderen. Dit doen wij door de best mogelijke zorg te geven en steeds te innoveren.

Maatschappelijke taak en samenwerking

Kanker is doodsoorzaak nummer 1 in Nederland. Van alle sterftegevallen is 31% aan kanker toe te schrijven. Dankzij vooruitgang in diagnostiek en behandeling verbeteren de overlevingskansen van kankerpatiënten. In het LUMC is aandacht en zorg voor alle aspecten van kanker. Dit zodat iedere patiënt de best mogelijke kwaliteit van leven heeft, tijdens en na de behandelingen. Onze specialisten werken samen in het LUMC Oncologie Centrum (LOC) en werken nauw samen met partners in de regio en daarbuiten.

Bundeling kankerzorg en kankeronderzoek

Onze kankerzorg is daarbij onlosmakelijk verbonden aan wetenschappelijk onderzoek. De medewerkers van het LUMC Oncologie Centrum willen kanker beter begrijpen en opsporen. Ook ontwikkelen we nieuwe behandeltechnieken en passen deze vervolgens toe in de praktijk.