Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Transparantie over bedrijfsvoering (Profit)

Transparantie is een belangrijke voorwaarde voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo vindt het LUMC het belangrijk om transparant te zijn over zijn diversiteits-, duurzaamheids- en integriteitsbeleid. Hierover publiceren we jaarlijks in ons maatschappelijk jaarverslag.

Ambities in transparantie

Het LUMC heeft als universitair medisch centrum (umc) met verschillende doelgroepen te maken. Die willen wij zo goed mogelijk, op een open en transparante wijze informeren over praktische zaken en relevante bedrijfsmatige ontwikkelingen. Dat doen we onder meer via het patiëntportaal, een speciale LUMC App en deze website, die zoveel mogelijk per doelgroep is ingericht en steeds meer specifieke ingangen (met bijbehorende informatie) zal krijgen. Maar informeren doen we ook via andere (online) media waar belanghebbenden informatie over ons lezen, zoals ziekenhuistransparant.nl, ziekenhuischeck.nl, de NFU-website en op sociale media. 

In het maatschappelijk jaarverslag, dat beschikbaar is via deze website, kijken we jaarlijks terug op onze ambities, activiteiten en resultaten. Voor dit verslagjaar, waarover wij ons medio 2017 verantwoorden, hebben wij de ambitie om woord en getal nog dichter bij onze doelgroepen te brengen in een laagdrempelige, aansprekende (beeldende) vorm.

Integriteitsbeleid

Wetenschappelijke integriteit is een van onze speerpunten. Maar wij hechten ook sterk aan integriteit voor specifieke situaties als omgang met patiëntengegevens, onderwijs en het inkoopproces. 

Nevenwerkzaamheden

Bij het aanstellingsgesprek voor nieuwe medewerkers is extra aandacht voor bewustwording van en controle op nevenwerkzaamheden. De nevenwerkzaamheden van hoogleraren zijn geïnventariseerd en openbaar gemaakt op de website van de Universiteit Leiden. Het LUMC heeft zich als doel gesteld om de nevenwerkzaamheden van het overige wetenschappelijk personeel eveneens openbaar te maken.