Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO in het LUMC

Het LUMC vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) belangrijk. Onze kerntaken patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs voegen dagelijks waarde toe aan de samenleving. Maar ook in onze bedrijfsvoering hebben we oog voor onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.  Bijvoorbeeld door zorgvuldig om te gaan met energie en grondstoffen en door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen.

Als organisatie met ruim 7000 medewerkers heeft het LUMC een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zorgvuldig omgaan met mensen en milieu zijn dan ook vanzelfsprekende doelstellingen. Daar draagt elke LUMC-medewerker aan bij. Via de zorg aan onze patiënten, binnen het onderzoek en het onderwijs of in een bedrijfsondersteunende rol. 

People, Planet en profit

Het MVO-beleid van het LUMC richt zich op 3 pijlers: People, Planet en Profit. Daarmee heeft het LUMC oog voor diversiteit van zijn medewerkers (People), duurzaamheid van milieu (Planet) en transparantie over bedrijfsvoering (Profit).