Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Diversiteit medewerkers (People)

Het LUMC wil als organisatie met ruim 8000 medewerkers een afspiegeling zijn van de samenleving. Daarbij hoort vanzelfsprekende aandacht voor een goede leeftijdsverdeling, toegankelijkheid ongeacht etniciteit of seksuele voorkeur, evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de top en het wegnemen van drempels voor arbeidsdeelname van mensen met een arbeidshandicap of afstand tot de arbeidsmarkt.

Participatie

Met een eigen Participatieloket helpt het LUMC mensen met een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt aan een passende baan. Het LUMC heeft de ambitie om op deze manier 20 tot 30 mensen per jaar aan werk te helpen binnen het LUMC. Via het Participatieloket kunnen mensen in aanmerking komen voor een werkervaringsplek, stage, maar ook een reguliere vacature. Daarbij kijkt het LUMC altijd naar praktische zaken als bijvoorbeeld de aanpassing van de werkplek, maar ook naar het takenpakket. Het Participatieloket is een samenwerking met het uitkeringsinstituut UWV en re-integratiebedrijf DZB Leiden.

Bovenstaand artikel is in juli 2016 verschenen in Lumens, het personeelsmagazine van het LUMC.

Gendergelijkheid

In het kader van de Gender Equality Strategy van de Europese Commissie voor 2020-2025 zet de Europese Commissie zich in voor het bevorderen van gendergelijkheid in onderzoek en innovatie. Als deelnemende onderzoeksorganisatie ondersteunt het Leids Universitair Medisch Centrum deze acties als onderdeel van onze eigen inzet voor gendergelijkheid. Het Gender Equality Plan beschrijft de maatregelen, activiteiten en middelen die beschikbaar zijn om deze doelstellingen te ondersteunen.