Vlakverdeling

De huisstijl van het LUMC kenmerkt zich door het gebruik van vierkanten en rechte blokken. Deze blokken worden op een vast grid geplaatst. Een correcte toepassing van de blokken en het onderliggende grid zorgt voor de herkenbare LUMC-uitstraling.

Toepassing grid

Het grid met de daarop geplaatste blokken is onder andere van toepassing op posters, flyers, omslagen van folders, rapporten en factsheets. 

Afmeting grid

Het LUMC-grid wordt verkregen door de korte zijde op te delen in een even aantal vierkanten (minimaal 10 en maximaal 24). 

Voor standaardformaten (visits, A6, A5, A4, A3 staand, liggend en vierkant) is de afmeting vastgesteld van het vierkantje waar het grid op is gebaseerd:

A3: 14,85 mm
A4: 10,5 mm
A5: 7,4 mm
A6: 5,25 mm

De afmeting (2 : 8) van het logo hangt altijd samen met het grid. Bij uitzonderlijke formaten wordt gekeken naar een logische grootte van het logo. Uit die gekozen afmeting ontstaat het grid. 

Blokken grid

Op het grid kunnen 8 verschillende typen blokken worden geplaatst, 3 vaste en 5 variabele:

Type blok

Positie op grid

Logo

vast

Titel

vast

Sluit

vast

Tekst

aanpasbaar in aantal, grootte en positie

Foto

aanpasbaar in aantal, grootte en positie

Kleur

aanpasbaar in aantal, grootte en positie

Raster

aanpasbaar in aantal, grootte en positie

Zegel

optioneel op vaste positie

Het logoblok, het titelblok en het sluitblok hebben een vaste positie op het grid. Het grid wordt aangevuld met tekst-, foto-, kleur- en rasterblokken (maximaal 5 variabele blokken). 

Door vaste en variabele blokken op het grid te plaatsen, ontstaat een lay-out/compositie. De vaste blokken zorgen voor een eenduidige uitstraling, de variabele voor flexibiliteit en brede toepassingsmogelijkheden.

Plaatsing blokken

Bij het plaatsen van de blokken in het grid gelden de volgende criteria:

  • Blokken worden vanaf linksboven naar rechtsonder geplaatst.
  • Blokken lijnen zoveel mogelijk aan elkaar. 
  • Hoekpunten worden zoveel mogelijk tegen elkaar geplaatst.
  • Vlakken mogen over elkaar worden geplaatst (overlappen). Het midden van het bovenste vlak wordt op een rand of hoekpunt van het onderste vlak geplaatst.
  • Bij overlappende vlakken mag transparantie (alleen 50%) worden toegepast zodat er een vierkant ontstaat dat op het blokkengrid valt. 
  • In het geval van onderwijsuitingen wordt het zegelblok toegevoegd. Dit blok heeft een vaste positie onderaan de pagina.

Binnenwerk

Voor het binnenwerk van brochures, folders en dergelijke is een apart stramien beschikbaar. Dit stramien is van toepassing op binnenwerken van brochures, folders, rapporten en documenten. Het stramien bestaat uit drie onderdelen: een witmarge, tekstkolommen en titelbalken.

  • De witmarge heeft een grootte van 1, 2 of 3 vierkantjes uit het monogram. 
  • De pagina heeft 1 of 2 tekstkolommen.
  • De titelbalk heeft een vaste kleur en afmeting, namelijk 3 blokjes hoog. Uitingen die in Word worden opgemaakt bevatten geen titelbalk.

Contact

Directoraat Communicatie
E-mail: huisstijl@lumc.nl
Telefoonnummer: (071) 526 80 05

Uitgebreide richtlijnen en voorbeelden van de LUMC huisstijl vindt u in de PDF Basis huisstijl richtlijnen.