Vermeiren, Prof.dr. R.R.J.M. (Robert)

Vakgebied(en)

  • Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Personalia

Studie
Geneeskunde
Datum promotie
1 september 2001
Proefschrift titel
Psychopathology and delinquency in adolescents
Titel oratie
nvt

Introductie

Mijn onderzoeksaccent ligt bij de forensische jeugdpsychiatrie, het raakvlak van psychiatrie en recht. Specifiek richt het onderzoek zich op de 'ontwikkelingspsychopathologie van antisociaal gedrag ', zowel in delinquente risicogroepen als in de gewone schoolgaande bevolking. Onderzoek bij delinquente risicogroepen omvat neuro-psychiatrisch prevalentie- en vervolgonderzoek bij jeugdige delinquenten in contact met justitie, bij geplaatste meisjes, bij jeugdige zedendelinquenten en bij zeer jeugdigen in contact met politie. Recent werd een internationaal vergelijkend onderzoek gestart naar de kenmerken van jongeren in detentie (België, Rusland, Canada, Suriname, Ecuador, Nederland). Het epidemiologisch onderzoek bij schoolgaande jongeren betreft internationaal onderzoek (onder leiding van Dr. Schwab-Stone, Yale Child Study Center, VS), dat als doel heeft risicofactoren en protectieve factoren voor probleemgedrag tijdens de adolescentie na te gaan aan de hand van een zelfrapportageinstrument, de Social and Health Assessment (SAHA). SAHA afnames werden intussen reeds verricht in de VS, Rusland, België, Suriname, Zuid-Korea en Tjechië.


Nevenwerkzaamheden

Directeur Patiëntenzorg Curium-LUMC


Contactgegevens

Leids Universitair Medisch Centrum
Gebouw 1

Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Tel: +31 71 515 9600

Postbus 9600
2300 RC Leiden

E-mail: R.R.J.M.Vermeiren@curium.nl