Van Furth, Prof.dr. E.F. (Eric)

Vakgebied(en)

  • Psychiatrie
  • Eetstoornissen

Personalia

Studie
Psychologie
Datum promotie
13 december 1991
Proefschrift titel
Parental Expressed Emotion and Eating Disorders
Datum oratie
1 november 2013
Titel oratie
Eetstoornissen in context
Ambtsaanvaarding
8 januari 2013

Introductie

Sinds 1984 ben ik betrokken bij de behandeling van en onderzoek naar eetstoornissen. Vanaf 1992, na mijn promotie onderzoek bij Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het AZU, werk ik bij Centrum Eetstoornissen Ursula, Rivierduinen, in Leiden. Kerntaken van het centrum zijn gespecialiseerde regionale 2e lijnszorg, landelijke 3e lijns zorg, behandelinnovatie en wetenschappelijk onderzoek. Het centrum draagt de erkenning TOPGGz.In de loop van de jaren is binnen het centrum veel nieuw behandelaanbod ontwikkeld. Zoals een specifiek zorgaanbod voor patiënten met een chronische eetstoornis, cognitieve gedragstherapie voor patiënten met een Binge Eating Disorder, Cognitive Remedial Therapie voor eetstoornissen, e-mental health (Proud2Bme, Featback) en disease management voor eetstoornissen. Het wetenschappelijk onderzoek richt zich met name op de ontrafeling van de etiologie van eetstoornissen onder andere via genetisch en tweeling onderzoek en experimenteel psychologisch onderzoek en de wetenschappelijke evaluatie van de behandel interventies.


Recente publicaties

Zie ORCID voor up to date lijst met publicaties.


Internetlinks

 


Nevenactivteiten

Lid Raad van Toezicht Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie (www.karakter.com)

Voorzitter Nederlandse Academie voor Eetstoornissen (NAE) (www.naeweb.nl)

Bestuurslid (secretaris) Stichting Proud2Bme (www.Proud2Bme.nl)

Lid TOPGGz Visitatiecommisie

Lid TOPGGz commissie Kwaliteit en Doelmatigheid

Lid Advisory Board Crisis Text Line (www.crisistextline.org)

Lid Clinical Advisory Board Project HEAL (www.theprojectheal.org)


Contactgegevens

Rivierduinen - Centrum Eetstoornissen UrsulaSandifortdreef 19/ Postbus 5492333 AZ Leiden

E-mail: e.vanfurth@rivierduinen.nl