Prof.Dr. B.O. Roep

Bij besluit van het College van Bestuur van 5 oktober 2009 benoemd tot hoogleraar in de faculteit der geneeskunde met als leeropdracht Diabetologie, in het bijzonder Immunopathogenese en de Interventie van Type 1 Diabetes Mellitus.


Prof.Dr. B.O. Roep is voornemens naar aanleiding van dit besluit een rede uit te spreken.