Lycklama à Nijeholt, Prof.dr. A.A.B. (Guus)

Vakgebied(en)

  • Functiestoornissen van de lagere urinewegen

Personalia

Studie
Geneeskunde
Datum promotie
9 april 1986
Proefschrift titel
Coagulumpyelolithotomie: een onderzoek naar de condities voor de vorming van een optimaal stolsel.
Datum oratie
23 juni 2000
Titel oratie
Recht op kwaliteit

Introductie

Ik ben een Leids product: ik volgde zowel mijn medische studie als mijn opleiding tot uroloog in Leiden. Mijn opleider en promotor was prof.dr. U. Jonas. Van hem heb ik de belangstelling voor de functiestoornissen van de lagere urinewegen meegekregen. Blaasfunctiestoornissen, zoals incontinentie of een overactieve blaas, vormen een groot probleem. Van oudsher werden functiestoornissen van de lagere urinewegen geïsoleerd beoordeeld door urologen. Aangezien deze stoornissen nogal eens hun oorzaak vinden in het kleine bekken worden ze tegenwoordig beschouwd als bekkenbodemfunctiestoornissen. In dit kader werken urologen, gynaecologen en chirurgen in het LUMC samen in het BekkenbodemCentrum. Daarnaast wordt op onze afdeling seksuele dysfunctie (waaronder erectiestoornissen) onderzocht. De belangstelling hiervoor is de laatste jaren duidelijk toegenomen, niet in de laatste plaats door de komst van Viagra. Al deze stoornissen hebben gemeen dat er nog steeds veel schaamte bestaat om dergelijke problemen met de dokter te bespreken. Oncologie maakt van oudsher een belangrijk onderdeel uit van de urologie. Urologen zijn primair verantwoordelijk voor de diagnostiek en behandeling van kanker in de nier, blaas, prostaat, testikel en penis. Met name prostaatkanker komt veel voor: het is met longkanker de meest voorkomende kanker bij de man. Binnen onze afdeling vindt ook onderzoek plaats op het gebied van de oncologie.


Contactgegevens

Leids Universitair Medisch Centrum
Gebouw 1

Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Tel: +31 71 526 3888

Postbus 9600
2300 RC Leiden

E-mail: a.a.b.lycklama_a_nijeholt@lumc.nl