Lankester, Prof. dr. A.C. (Arjan)

Vakgebied(en)

  • kindergeneeskunde
  • stamceltransplantatie
  • primaire immuundeficienties
  • stamcelgentherapie

Personalia

Studie
Geneeskunde
Datum promotie
1 januari 1995
Proefschrift titel
Antigen receptor complexes on normal and malignant human B cells.
Datum oratie
1 januari 2000
Titel oratie
-

Introductie

Prof. dr. Arjan Lankester is kinderarts-immunoloog. Sinds 2009 is hij hoofd van de afdeling Stamceltransplantatie van het Willem Alexander Kinderziekenhuis van het LUMC.

Per 1 augustus 2016 is hij benoemd tot hoogleraar kindergeneeskunde, in het bijzonder stamceltransplantatie.

Prof Lankester is binnen de European Society for Immunodeficiencies (ESID) sinds 2016 voorzitter van de Working Party Inborn Errors. Sinds 2017 is hij binnen de European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) voorzitter van de Inborn Errors Working Party (IEWP).   

 


Contactgegevens

Leids Universitair Medisch Centrum
Gebouw 1

Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Postbus 9600
2300 RC Leiden

E-mail: a.lankester@lumc.nl