Lamb, Prof.dr. H.J. (Hildo)

Vakgebied(en)

  • Radiologie, in het bijzonder moleculaire en metabole cardiovasculaire beeldvorming

Personalia

Studie
Geneeskunde & Biologie
Datum promotie
24 juni 1998
Proefschrift titel
Magnetic Resonance Imaging and Phosphorus Spectroscopy of the Human Heart
Datum oratie
3 juni 2013
Titel oratie
Wisseling van Stof
Ambtsaanvaarding
1 november 2012

Introductie

Medische beeldvorming heeft de afgelopen decennia een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt en vormt momenteel een belangrijke pijler van klinisch-diagnostisch onderzoek. Cardiovasculaire beeldvorming heeft zich ontwikkeld van het bestuderen van cardiovasculaire anatomie en functie naar evaluatie van stofwisseling en moleculaire processen. Wetenschappelijk onderzoek richt zich bijvoorbeeld op obesitas en diabetes type 2 in relatie tot cardiovasculaire aandoeningen. Integratie van basaal wetenschappelijke kennis en klinisch toepasbare moleculaire en metabole beeldvorming is van fundamenteel belang voor de verdere ontwikkeling van dit vakgebied en de radiologie in het algemeen. Het is een interessante uitdaging om medisch technische innovaties te vertalen naar het onderwijs, de opleiding tot medisch specialist en de patiëntenzorg.


Contactgegevens

Leids Universitair Medisch Centrum
Gebouw 1
Kamer C3-68

Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Tel: +31 71 526 2993

Postzone C2S
Postbus 9600
2300 RC Leiden

E-mail: H.J.Lamb@lumc.nl