Klasen, Prof.dr. E.C. (Eduard)

Vakgebied(en)

  • Management van gezondheidsonderzoek

Personalia

Studie
Scheikunde
Datum promotie
18 december 1980
Proefschrift titel
Biocemical genetics of alpha-1-antitrypsin
Datum oratie
25 oktober 1998
Titel oratie
Management van gezondheidsonderzoek
Ambtsaanvaarding
1 oktober 1998

Introductie

De gezondheidszorg heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot een omvangrijke, gedifferentieerde en mede daardoor complexe sector binnen de Nederlandse samenleving. Het is uitgegroeid tot een bedrijfstak waar inmiddels een kleine 9% van het BNP aan wordt uitgegeven. Ongeveer 2% daarvan wordt aan (wetenschappelijk) onderzoek besteed. Interessante vragen zijn hoe het gezondheidsonderzoek is georganiseerd en gefinancierd, hoe het is gesteld met de aansturing en strategiebepaling, hoe wordt omgegaan met de wetenschappelijke en maatschappelijke impact, wat de internationale ontwikkelingen zijn en hoe daar in Nederland op wordt ingespeeld.


Nevenwerkzaamheden

Lid Bestuur Stichting Kennisontwikkeling HBO (SKO)
Voorzitter programmacommissie "Sport Bewegen en Gezondheid", ZonMw
Lid van de NWO-commissie Beroep- en Bezwaarschriften
Voorzitter van de Raad van Toezicht voor het Netherlands Proteomics Centre
Voozitter Strategische Adviesraad TNO Kwaliteit van Leven
Lid Algemeen Bestuur NIVEL
Lid Bestuur Stichting Curium
Lid Bestuur Stichting Trombosedienst
Lid Bestuur Barge's Anthropologica
Lid Raad van Toezicht Diabetes Fonds Nederland
Lid Wetenschappelijke Adviesraad Tentoonstellingen Naturalis
Lid Commissie "Gezondheidsonderzoek aan de Hogescholen" van de Raad voor Gezondheidsonderzoek


Contactgegevens

Leids Universitair Medisch Centrum
Gebouw 1

Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Tel: +31 71 526 2559

Postbus 9600
2300 RC Leiden

E-mail: e.c.klasen@lumc.nl