Kaptein, Prof.dr. A.A. (Ad)

Vakgebied(en)

  • Psychosociale aspecten van chronische aandoeningen aan de luchtwegen, bijzondere leerstoel namens de Stichting voor Onderzoek naar Psycho-sociale Stress [SOPS].
  • Leven met chronische ziekte. Literatuur & Geneeskunde _ Medical Humanities. Ziektepercepties. Kwaliteit van Leven. Self management.

Personalia

Studie
Psychologie
Datum promotie
13 oktober 1982
Proefschrift titel
Ilness behavior of patients with asthma
Datum oratie
31 maart 2006
Titel oratie
Lucht [Air]
Ambtsaanvaarding
1 juni 2005

Introductie

In mijn onderzoek word ik gefascineerd door aard en determinanten van de reactie van patiënten op lichamelijke klachten en ziekten. Die reactie blijkt niet zo zeer met medische kenmerken als wel met psychosociale kenmerken samen te hangen. Dat betekent dat interventies, gericht op die psychosociale kenmerken, het beloop van de klacht of ziekte kunnen beïnvloeden. De wijze waarop de patiënt betekenis geeft aan de klacht of ziekte kan onder meer worden onderzocht door het bestuderen van de ziektepercepties van de patiënt: de subjectieve en idiosyncratische opvattingen van de patiënt over de klacht of ziekte. Zelfmanagement door patiënten met chronische respiratoire aandoeningen en andere chronische lichamelijke ziekten is het toepassingsveld van mijn onderzoek, hetgeen zich ook vertaalt in het onderwijs aan studenten geneeskunde over medische psychologie.


Publicaties


Boeken

www.adkaptein.nl/Books

inaugural lecture "Lucht" [click here].


PhD-theses


Contactgegevens

Leids Universitair Medisch Centrum
Gebouw 1
Kamer J-09-079

Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Tel: +31 71 526 2905

Postzone J-9
Postbus 9600
2300 RC Leiden

E-mail: a.a.kaptein@lumc.nl