Jukema, Prof.dr. J.W. (Wouter)

Vakgebied(en)

  • Cardiologie, in het bijzonder de regeneratieve cardiovasculaire geneeskunde, bijzondere leerstoel namens het Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland

Personalia

Studie
Geneeskunde
Datum promotie
1 mei 1996
Proefschrift titel
Angiographic Coronary Atherosclerosis Trials: design, methodology, and results-focussing on the Regression Growth Evaluation Statin Study 'REGRESS'
Datum oratie
1 mei 2006
Titel oratie
Een vasculaire opknapbeurt: feit of fictie?/ A vascular renewal: fact or fiction?
Ambtsaanvaarding
1 december 2005

Introductie

Mijn onderzoek richt zich met name op atherothrombose, (interventie) cardiologie en coronaire atherosclerose. Deze atherothrombose/vaatwand research focust op vasculaire biologie, lipoproteïnen en genetische achtergronden van atherosclerose en restenose na PTCA, zowel in mensen als in transgene dieren, en de meerderheid van mijn publicaties hebben dan ook betrekking op deze aandachtsgebieden.
Voor goed geintegreerd onderzoek is intensieve samenwerking tussen kliniek en prekliniek (o.a. laboratoria), de zogenaamde translationele research, een belangrijke voorwaarde. Gegevens hieruit verkregen tesamen met uitkomsten uit goede biobank research leveren zo boeiende en grensverleggende wetenschap op en maakt het werken in een Universitair ziekenhuis met groot bioscience achterland tot een insprirerende bezigheid.


Links


Contactgegevens

Leids Universitair Medisch Centrum
Gebouw 1

Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Tel: +31 71 526 2020

Postzone C5-P
Postbus 9600
2300 RC Leiden

E-mail: j.w.jukema@lumc.nl